Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
75/1994. (XII. 30.) OGY határozat
az egyházak közvetlen állami támogatására jóváhagyott 1995. évi költségvetési keret felosztásáról
74/1994. (XII. 27.) OGY határozat
a társadalmi szervezetek, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek, valamint az egyházak költségvetési támogatására szolgáló pénzeszközök elosztásának bizottsági előkészítéséről
73/1994. (XII. 27.) OGY határozat
népszavazási kezdeményezésről
72/1994. (XII. 27.) OGY határozat
az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény keretében kialakított, 1994. április 15-én, Marrakeshben aláírt sokoldalú kereskedelmi megállapodások megerősítéséről
71/1994. (XII. 27.) OGY határozat
az Osztrák Köztársaság Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között a mezőgazdasági és ipari termékek származási jelzéseinek, eredetmegjelöléseinek és a származásra utaló egyéb megnevezéseknek a védelméről, 1972. július 21-én aláírt, az 1973. évi 18. törvényerejű rendelettel kihirdetett egyezmény felmondásáról
70/1994. (XII. 27.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és vagyonadók területén Prágában, 1993. január 14-én aláírt Egyezmény megerősítéséről
69/1994. (XII. 26.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Svájci Államszövetség között aláírt választottbírósági és békéltetési Szerződés megerősítéséről
68/1994. (XII. 26.) OGY határozat
az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4. napján kelt Egyezmény tizenegyedik jegyzőkönyvének megerősítéséről
67/1994. (XII. 26.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
66/1994. (XII. 15.) OGY határozat
az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével aláírt „Békepartnerség” program Keretdokumentumának megerősítéséről
65/1994. (XII. 14.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tag megválasztásáról
64/1994. (XII. 2.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között 1994. április 6-án, Ljubljanában aláírt Szabadkereskedelmi Megállapodás megerősítéséről
63/1994. (XI. 23.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
62/1994. (XI. 23.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságairól, tisztségviselőiről és tagjairól
61/1994. (XI. 17.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
60/1994. (XI. 17.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tag megválasztásáról
59/1994. (XI. 17.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Paraguayi Köztársaság között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Asunciónban, 1993. augusztus 11-én aláírt Egyezmény megerősítéséről
58/1994. (XI. 17.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Kuvait Állam között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és vagyonadók területén és gazdasági kapcsolataik előmozdítására Kuvaitban, 1994. január 17-én aláírt Egyezmény megerősítéséről
57/1994. (XI. 17.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére, és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Pekingben, 1992. június 17. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről
56/1994. (XI. 10.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
55/1994. (X. 28.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
54/1994. (X. 19.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
53/1994. (X. 19.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
52/1994. (X. 19.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
51/1994. (X. 19.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és az Európai Beruházási Bank között a pénzügyi együttműködésről szóló keretmegállapodás megkötéséről
50/1994. (X. 14.) OGY határozat
a nyugellátások, baleseti nyugellátások és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 1994 szeptemberét megelőző időre vonatkozó emelésének egyösszegű kifizetéséről
49/1994. (X. 6.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
48/1994. (X. 6.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tag megválasztásáról
47/1994. (X. 6.) OGY határozat
a helyi és kisebbségi önkormányzati képviselő-választások 1994. évi lebonyolításának költségeiről
46/1994. (IX. 30.) OGY határozat
egyes házszabályi rendelkezésekről
45/1994. (IX. 28.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
44/1994. (IX. 28.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
43/1994. (IX. 28.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
42/1994. (IX. 28.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
41/1994. (IX. 23.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
40/1994. (IX. 23.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
39/1994. (IX. 8.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
38/1994. (VII. 18.) OGY határozat
a nyugellátások és a baleseti nyugellátások, valamint a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről
37/1994. (VII. 18.) OGY határozat
a magyar-brit közös kiképzésről és gyakorlatról
36/1994. (VII. 18.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
35/1994. (VII. 18.) OGY határozat
a miniszterelnök megválasztásáról
34/1994. (VII. 14.) OGY határozat
az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakulásáról
33/1994. (VI. 30.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
32/1994. (VI. 30.) OGY határozat
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról
31/1994. (IV. 13.) OGY határozat
a közérdekű egyesületek költségvetési támogatásáról
30/1994. (IV. 13.) OGY határozat
a Nemzetközi Fejlesztési Társulás alapjainak tizedik feltöltésében való magyar részvételről
29/1994. (IV. 13.) OGY határozat
az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Hegyi-Karabah-i Megfigyelő Missziójában való magyar részvételről
28/1994. (IV. 13.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Görög Köztársaság közötti barátsági és együttműködési szerződés megerősítéséről
27/1994. (IV. 13.) OGY határozat
egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzését végző bizottság tagjainak választásáról
26/1994. (IV. 13.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
25/1994. (IV. 13.) OGY határozat
a Duna egyoldalú elterelése miatt szükséges teendőkről
24/1994. (IV. 1.) OGY határozat
a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat alapszabályának jóváhagyásáról
23/1994. (IV. 1.) OGY határozat
az Egészségbiztosítási Önkormányzat alapszabályának jóváhagyásáról
22/1994. (IV. 1.) OGY határozat
a Szekszárdi Húsipari Rt. Állami Fejlesztési Intézettel szemben fennálló tartozásának elengedéséről
21/1994. (III. 31.) OGY határozat
az egyházak közvetlen állami támogatására jóváhagyott 1994. évi költségvetési keret felosztásáról
20/1994. (III. 31.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról
19/1994. (III. 31.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
18/1994. (III. 31.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
17/1994. (III. 31.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
16/1994. (III. 31.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormányának felhatalmazásáról a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozási kérelme beadására
15/1994. (III. 18.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tag megválasztásáról
14/1994. (III. 18.) OGY határozat
Magyarország náci megszállását követő tragikus események 50. évfordulójáról
13/1994. (III. 10.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és az Olasz Köztársaság között a barátsági és együttműködési szerződés megerősítéséről
12/1994. (III. 2.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tag megválasztásáról
11/1994. (III. 2.) OGY határozat
a DUNAFERR DV Rt. járadékfizetési kötelezettségének részvénnyé történő átalakításáról
10/1994. (III. 2.) OGY határozat
az 1994. évi országgyűlési képviselő-választások lebonyolításának költségeiről
9/1994. (II. 25.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
8/1994. (II. 25.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között személyeknek a közös államhatáron történő átadásáról és átvételéről szóló egyezmény megerősítéséről
7/1994. (II. 25.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között személyeknek a közös államhatáron történő átvételéről szóló egyezmény utólagos megerősítéséről
6/1994. (II. 25.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és az Európai Közösség között a bormegnevezések kölcsönös védelméről és ellenőrzéséről, Brüsszelben, 1993. november 29-én aláírt Megállapodás megerősítéséről
5/1994. (II. 23.) OGY határozat
a nyugellátások, baleseti nyugellátások, valamint a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről
4/1994. (II. 11.) OGY határozat
az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló, 1961-ben, Rómában létrejött nemzetközi egyezményhez való csatlakozásról
3/1994. (II. 11.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
2/1994. (II. 11.) OGY határozat
a Magyar Köztársaságban élő szlovén nemzeti kisebbség és a Szlovén Köztársaságban élő magyar nemzeti közösség különjogainak biztosításáról aláírt egyezmény megerősítéséről
1/1994. (II. 11.) OGY határozat
az Országos Választási Bizottság titkárának és négy tagjának megválasztásáról

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!