Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
128/1995. (XII. 28.) OGY határozat
az egyházak közvetlen állami támogatására jóváhagyott 1996. évi költségvetési keret felosztásáról
127/1995. (XII. 26.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
126/1995. (XII. 26.) OGY határozat
a Munkaerőpiaci Alap önkormányzati jellegű irányításáról szóló törvényi szabályozásról
125/1995. (XII. 22.) OGY határozat
a magyar-orosz olajszállítások és az orosz államadósság hasznosítása során felmerült összeférhetetlenségek, valamint a politikai döntéshozók és a gazdasági élet résztvevőinek esetleges összefonódását vizsgáló bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
124/1995. (XII. 22.) OGY határozat
a magyar-orosz olajszállítások és az orosz államadósság hasznosítása során felmerült összeférhetetlenségek, valamint a politikai döntéshozók és a gazdasági élet résztvevőinek esetleges összefonódását vizsgáló bizottság felállításáról
123/1995. (XII. 22.) OGY határozat
az 1995. évi LXXII. törvényben elfogadott agrárgazdasági támogatások előirányzatai együttes összegének túllépéséhez történő hozzájárulásáról
122/1995. (XII. 22.) OGY határozat
a személyazonosító jelre vonatkozó 46/1995. (VI. 30.) AB határozat következtében teendő intézkedésekről
121/1995. (XII. 22.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
120/1995. (XII. 22.) OGY határozat
az országos népszavazás kezdeményezésének elutasításáról
119/1995. (XII. 22.) OGY határozat
az Egészségbiztosítási Önkormányzat és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár gazdálkodását vizsgáló bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
118/1995. (XII. 22.) OGY határozat
az Egészségbiztosítási Önkormányzat és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár gazdálkodását vizsgáló bizottság felállításáról
117/1995. (XII. 20.) OGY határozat
Dunafalva község Baranya megyétől Bács-Kiskun megyéhez csatolásáról
116/1995. (XII. 13.) OGY határozat
a társadalmi szervezetek, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek, valamint az egyházak költségvetési támogatására szolgáló pénzeszközök elosztásának bizottsági előkészítéséről szóló 74/1994. (XII. 27.) OGY határozat módosításáról
115/1995. (XII. 13.) OGY határozat
az Állami Számvevőszék 1994. évi tevékenységéről
114/1995. (XII. 12.) OGY határozat
a délszláv válság békés rendezésének végrehajtását biztosító erők (IFOR) kötelékében korlátozott létszámú magyar műszaki kontingens részvételéről
113/1995. (XII. 7.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
112/1995. (XII. 2.) OGY határozat
a délszláv válság békés rendezésének végrehajtását biztosító erők (IFOR) Magyarországon történő átvonulásáról és átmeneti állomásozásáról
111/1995. (XI. 30.) OGY határozat
a magyar energiaszektor privatizációja elleni népi kezdeményezésről
110/1995. (XI. 22.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
109/1995. (XI. 10.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
108/1995. (XI. 9.) OGY határozat
a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény egyes rendelkezéseinek érvényesítése érdekében szükséges jogalkotási feladatokról
107/1995. (XI. 4.) OGY határozat
a felsőoktatás fejlesztésének irányelveiről
106/1995. (XI. 1.) OGY határozat
a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról szóló jelentésről
105/1995. (XI. 1.) OGY határozat
a Duna-Tisza közi homokhátság vízpótlásáról
104/1995. (X. 13.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és védelméről Jakartában, 1992. május 20-án aláírt Megállapodás megerősítéséről
103/1995. (X. 13.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Budapesten, 1993. március 10-én aláírt Egyezmény megerősítéséről
102/1995. (X. 13.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és Románia között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Bukarestben, 1993. szeptember 16-án aláírt Egyezmény megerősítéséről
101/1995. (X. 13.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a magyar-ukrán államhatár rendjéről, a határkérdésekben való együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Szerződés megerősítéséről
100/1995. (X. 13.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
99/1995. (X. 13.) OGY határozat
a Magyar Honvédség 1995. és 1996. év végi részletes bontású létszámáról
98/1995. (IX. 28.) OGY határozat
a nukleáris biztonságról szóló egyezmény megerősítéséről
97/1995. (IX. 28.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Kazak Köztársaság között Almatiban, 1995. március 9-én aláírt konzuli egyezmény megerősítéséről
96/1995. (IX. 28.) OGY határozat
az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről szóló általános megállapodás második, negyedik és ötödik számú jegyzőkönyveinek, valamint az Emberi Jogok Európai Bizottsága és Bírósága eljárásaiban részt vevő személyekre vonatkozó 1969. évi európai megállapodásnak a megerősítéséről
95/1995. (IX. 28.) OGY határozat
a légvédelem földközeli és kis magasságú oltalmazási képességének megőrzéséről
94/1995. (IX. 28.) OGY határozat
a légvédelem rádiólokációs felderítő-, információs és vezetési rendszere fejlesztéséről
93/1995. (IX. 28.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
92/1995. (IX. 28.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
91/1995. (IX. 28.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
90/1995. (IX. 28.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
89/1995. (IX. 8.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
88/1995. (VII. 6.) OGY határozat
a Magyar Honvédség hosszú, valamint középtávú átalakításának irányairól és létszámáról
87/1995. (VII. 6.) OGY határozat
az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzésére felállított bizottság két tagja megválasztásának semmisségéről
86/1995. (VII. 6.) OGY határozat
a nyugellátások, baleseti nyugellátások 1995. szeptember havi emeléséről
85/1995. (VII. 6.) OGY határozat
a fegyveres erők részletes bontású létszámáról
84/1995. (VII. 6.) OGY határozat
országgyűlési biztosok választásáról
83/1995. (VII. 6.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
82/1995. (VII. 6.) OGY határozat
a Sínai-félszigeten állomásozó Multinacionális Erők és Megfigyelők (MFO) békefenntartó missziójában való magyar részvételről
81/1995. (VII. 6.) OGY határozat
az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezménye megerősítéséről
80/1995. (VII. 6.) OGY határozat
az adós- és bankkonszolidáció körülményeinek tisztázására létrehozott vizsgáló bizottság elnökének és alelnökének megválasztásáról
79/1995. (VII. 6.) OGY határozat
a Budapest Bank részére juttatott állami támogatás körülményeinek tisztázására létrehozott vizsgáló bizottság elnökének és alelnökének megválasztásáról
78/1995. (VII. 6.) OGY határozat
az 1995. évben a „Békepartnerség” program Keretdokumentum alapján, illetve a „Békepartnerség” szellemében tervezett csapatmozgásokról
77/1995. (VI. 29.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségek önkormányzatainak költségvetési támogatásáról
76/1995. (VI. 29.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 50/1995. (V. 10.) OGY határozat módosításáról
75/1995. (VI. 22.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről szóló szerződés megerősítéséről
74/1995. (VI. 22.) OGY határozat
köztársasági elnök választásáról
73/1995. (VI. 17.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
72/1995. (VI. 17.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
71/1995. (VI. 17.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
70/1995. (VI. 17.) OGY határozat
a Budapest Bank részére juttatott állami támogatás körülményeinek tisztázására létrehozott vizsgáló bizottság tagjainak megválasztásáról
69/1995. (VI. 17.) OGY határozat
az adós- és bankkonszolidáció körülményeinek tisztázására létrehozott vizsgáló bizottság tagjainak megválasztásáról
68/1995. (VI. 17.) OGY határozat
a privatizációs folyamatok és az állami vagyonkezelés hatékonyságát és jogszerűségét veszélyeztető fogyatékosságok és visszaélések feltárását, a korrupcióellenes fellépést elősegítő országgyűlési eseti bizottság létrehozásáról
67/1995. (VI. 17.) OGY határozat
vizsgáló bizottság létrehozásáról a Budapest Bank részére juttatott állami támogatás körülményeinek tisztázására
66/1995. (VI. 17.) OGY határozat
vizsgáló bizottság létrehozásáról az adós- és bankkonszolidáció körülményeinek tisztázására
65/1995. (VI. 17.) OGY határozat
az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével aláírt „Békepartnerség” program Keretdokumentumának megerősítéséről szóló 66/1994. (XII. 15.) OGY határozat módosításáról
64/1995. (VI. 17.) OGY határozat
ENSZ békefenntartó erők (UNCRO és UNPREDEP) magyarországi átvonulásáról és átmeneti állomásozásáról
63/1995. (VI. 17.) OGY határozat
az Országgyűlés Alkotmányelőkészítő bizottságának létrehozásáról
62/1995. (VI. 17.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról
61/1995. (VI. 8.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Lengyel Köztársaság Kormánya között, a jogellenesen tartózkodó személyek államhatáron történő átadásáról-átvételéről szóló egyezmény megerősítéséről
60/1995. (VI. 8.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Cseh Köztársaság Kormánya között, személyeknek az államhatáron történő átadásáról-átvételéről szóló egyezmény megerősítéséről
59/1995. (VI. 2.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
58/1995. (VI. 2.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
57/1995. (VI. 2.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
56/1995. (VI. 2.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
55/1995. (VI. 1.) OGY határozat
a Magyar Honvédség és a Román Hadsereg alegységei egymás országában végrehajtásra kerülő közös kiképzéséről és gyakorlatáról
54/1995. (V. 26.) OGY határozat
az országos népszavazás kezdeményezésének elutasításáról
53/1995. (V. 17.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
52/1995. (V. 17.) OGY határozat
a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról
51/1995. (V. 15.) OGY határozat
a II. világháborús nemzeti ellenállási mozgalom emlékének megörökítéséről
50/1995. (V. 10.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról
49/1995. (V. 10.) OGY határozat
a nemzetközi pénzügyi lízingről szóló, Ottawában, 1988. május 28-án kelt UNIDROIT egyezményhez, valamint a nemzetközi követelés-vételről szóló, Ottawában, 1988. május 28-án kelt UNIDROIT egyezményhez történő csatlakozásról
48/1995. (V. 4.) OGY határozat
a Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottsága elnökének és további három tagjának választásáról
47/1995. (V. 4.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a kiadatásról szóló, Budapesten, az 1994. év december hónap 1. napján aláírt szerződés megerősítéséről
46/1995. (V. 4.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a bűnügyi jogsegélyről szóló, Budapesten, az 1994. év december hónap 1. napján aláírt szerződés megerősítéséről
45/1995. (IV. 28.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
44/1995. (IV. 19.) OGY határozat
az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzését végző további bizottságok tagjainak választásáról
43/1995. (IV. 13.) OGY határozat
az értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek támogatására szolgáló keret elosztásáról
42/1995. (IV. 13.) OGY határozat
az audiovizuális művek nemzetközi nyilvántartásáról szóló 1989. évi Genfi Szerződéshez való csatlakozásról
41/1995. (IV. 13.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
40/1995. (IV. 7.) OGY határozat
a Magyar Honvédség alegységei légvédelmi rakéta éleslövészetéről a Lengyel Köztársaságban
39/1995. (IV. 7.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Pozsonyban, 1993. január 15-én aláírt Megállapodás megerősítéséről
38/1995. (IV. 7.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Bratislavában, 1994. augusztus 5-én aláírt Egyezmény megerősítéséről
37/1995. (IV. 7.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Prágában, 1993. január 14-én aláírt Megállapodás megerősítéséről
36/1995. (IV. 7.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és Malajzia között a beruházások elősegítéséről és védelméről Kuala Lumpurban, 1993. február 19-én aláírt Megállapodás megerősítéséről
35/1995. (IV. 7.) OGY határozat
a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának megerősítéséről és a Magyar Köztársaság 2. Cikk 2. pontja szerinti kötelezettségvállalásairól
34/1995. (III. 31.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
33/1995. (III. 24.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 8/1995. (II. 22.) OGY határozat módosításáról
32/1995. (III. 24.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
31/1995. (III. 24.) OGY határozat
a Duna egyoldalú elterelése miatt szükséges teendőkről szóló 25/1994. (IV. 13.) OGY határozat módosításáról
30/1995. (III. 24.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten, 1994. augusztus 26-án aláírt Egyezmény megerősítéséről
29/1995. (III. 24.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a beruházások előmozdításáról és kölcsönös védelméről Budapesten, 1994. augusztus 26-án aláírt Egyezmény megerősítéséről
28/1995. (III. 24.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Tiranában, 1992. november 14-én aláírt Egyezmény megerősítéséről
27/1995. (III. 24.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és vagyonadók területén Budapesten, 1992. április 15-én aláírt Egyezmény módosításáról rendelkező, 1994. május 3. napján, Budapesten aláírt jegyzőkönyv megerősítéséről
26/1995. (III. 24.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és vagyonadók területén Budapesten, 1994. június 8-án aláírt Egyezmény megerősítéséről
25/1995. (III. 24.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről Budapesten, 1994. június 8-án aláírt Egyezmény megerősítéséről
24/1995. (III. 24.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1992. szeptember 23-án aláírt Egyezmény megerősítéséről
23/1995. (III. 24.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a beruházások kölcsönös elősegítéséről és védelméről Budapesten, 1992. szeptember 23-án aláírt Egyezmény megerősítéséről
22/1995. (III. 17.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
21/1995. (III. 17.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
20/1995. (III. 17.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
19/1995. (III. 17.) OGY határozat
a békéltetésről és a választott bíráskodásról az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet keretében létrejött Egyezmény és az Egyezmény 13. cikke alapján létrehozott Pénzügyi Jegyzőkönyv megerősítéséről
18/1995. (III. 8.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint az Osztrák Köztársaság Kormánya között személyeknek a közös államhatáron történő átvételéről szóló egyezmény megerősítéséről
17/1995. (III. 8.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svájci Szövetségi Tanács között személyeknek az államhatáron történő átadásáról és átvételéről szóló egyezmény megerősítéséről
16/1995. (III. 8.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Szlovén Köztársaság Kormánya között személyeknek a közös államhatáron történő átvételéről szóló egyezmény megerősítéséről
15/1995. (III. 8.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Horvát Köztársaság Kormánya között személyeknek a közös államhatáron történő átvételéről szóló egyezmény megerősítéséről
14/1995. (III. 8.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között személyeknek a közös államhatáron történő átadásáról és átvételéről szóló egyezmény megerősítéséről
13/1995. (III. 3.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság közötti baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló Szerződés, valamint az azt kiegészítő levélváltás megerősítéséről
12/1995. (III. 1.) OGY határozat
a társadalmi szervezetek, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek, valamint az egyházak költségvetési támogatására szolgáló pénzeszközök elosztásának bizottsági előkészítéséről szóló 74/1994. (XII. 27.) OGY határozat módosításáról
11/1995. (III. 1.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
10/1995. (III. 1.) OGY határozat
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kinnlevőségeinek rendezéséről, a járulékbeszedés, végrehajtás és ellenőrzés egységes rendszerének kialakításáról
9/1995. (II. 24.) OGY határozat
a nyugellátások, baleseti nyugellátások emeléséről
8/1995. (II. 22.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról
7/1995. (II. 22.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
6/1995. (II. 22.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
5/1995. (II. 22.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
4/1995. (II. 22.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
3/1995. (II. 10.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
2/1995. (II. 10.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
1/1995. (II. 10.) OGY határozat
az országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!