Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
120/1996. (XII. 26.) OGY határozat
az egyházak közvetlen állami támogatására jóváhagyott 1997. évi költségvetési keret felosztásáról
119/1996. (XII. 21.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság alkotmányának szabályozási elveiről
118/1996. (XII. 20.) OGY határozat
az Országgyűlés Alkotmányelőkészítő bizottságának létrehozásáról szóló 63/1995. (VI. 17.) OGY határozat módosításáról
117/1996. (XII. 20.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
116/1996. (XII. 20.) OGY határozat
a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 59/1996. (VII. 4.) OGY határozat módosításáról
115/1996. (XII. 20.) OGY határozat
a Magyar Honvédség hosszú, valamint középtávú átalakításának irányairól és létszámáról szóló 88/1995. (VII. 6.) OGY határozat módosításáról
114/1996. (XII. 20.) OGY határozat
a gyalogsági aknák betiltásának kezdeményezéséről
113/1996. (XII. 20.) OGY határozat
a magyar tudomány helyzetéről szóló beszámolóból adódó következtetésekről és feladatokról
112/1996. (XII. 19.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
111/1996. (XII. 19.) OGY határozat
a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása érdekében létrehozandó országgyűlési eseti bizottság felállításáról
110/1996. (XII. 19.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról szóló, Temesvárott, 1996. szeptember 16-án aláírt Szerződés megerősítéséről
109/1996. (XII. 17.) OGY határozat
a délszláv helyzet stabilizálása érdekében az SFOR erők tevékenységének elősegítéséről és ebben a magyar műszaki kontingens részvételéről
108/1996. (XII. 6.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
107/1996. (XI. 29.) OGY határozat
az egyházi oktatási intézmények kiegészítő támogatásáról
106/1996. (XI. 29.) OGY határozat
a Magyar Honvédség 1996. év végi részletes bontású létszámáról
105/1996. (XI. 26.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat és az Országgyűlés Alkotmányelőkészítő bizottságának létrehozásáról szóló 63/1995. (VI. 17.) OGY határozat módosításáról
104/1996. (XI. 26.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Kijevben, 1994. október 11-én aláírt Megállapodás megerősítéséről
103/1996. (XI. 26.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között a beruházások kölcsönös elősegítéséről és védelméről Budapesten, 1992. február 28-án aláírt Megállapodás megerősítéséről
102/1996. (XI. 26.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Lisszabonban, 1995. május 16-án aláírt Egyezmény megerősítéséről
101/1996. (XI. 26.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és az Orosz Föderáció között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1994. április 1-jén aláírt Egyezmény megerősítéséről
100/1996. (XI. 26.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és Mongólia között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Ulánbátorban, 1994. szeptember 13-án aláírt Egyezmény megerősítéséről
99/1996. (XI. 26.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és Írország között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Dublinban, 1995. április 25-én aláírt Egyezmény megerősítéséről
98/1996. (XI. 26.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és az Egyiptomi Arab Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Kairóban, 1995. május 23-án aláírt Megállapodás megerősítéséről
97/1996. (XI. 26.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és az Argentin Köztársaság között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1993. február 5-én aláírt Megállapodás megerősítéséről
96/1996. (XI. 19.) OGY határozat
a társadalmi szervezetek, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek, valamint az egyházak költségvetési támogatására szolgáló pénzeszközök elosztásának bizottsági előkészítéséről szóló 74/1994. (XII. 27.) OGY határozat módosításáról
95/1996. (XI. 19.) OGY határozat
az Alkotmánybíróság tagjának megválasztásáról
94/1996. (XI. 12.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
93/1996. (XI. 1.) OGY határozat
a rádió és televízió testületek tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/1996. (III. 1.) OGY határozat módosításáról
92/1996. (XI. 1.) OGY határozat
az egyéb karitatív szervezetek és szolgálatok támogatására szolgáló költségvetési keret elosztásáról
91/1996. (XI. 1.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
90/1996. (XI. 1.) OGY határozat
a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény megerősítéséről
89/1996. (X. 30.) OGY határozat
a Párizsi Békeszerződés 27. Cikke 2. pontjának végrehajtásával kapcsolatos feladatokról
88/1996. (X. 30.) OGY határozat
az Állami Számvevőszék elnökének jelölését szolgáló eseti bizottság felállításáról
87/1996. (X. 30.) OGY határozat
az ÁPV Rt.-nek az önkormányzatokat megillető belterületi földértékekkel kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítése tárgyában adott megbízási szerződések és megbízási díjak körülményeinek tisztázására felállított vizsgálóbizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
86/1996. (X. 30.) OGY határozat
az ÁPV Rt.-nek az önkormányzatokat megillető belterületi földértékekkel kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítése tárgyában adott megbízási szerződések és megbízási díjak körülményeinek tisztázására vizsgáló bizottság felállításáról
85/1996. (X. 9.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
84/1996. (X. 9.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között az 1992. december 31-én hatályban lévő magyar-csehszlovák nemzetközi és tárcaközi szerződésekről szóló, Budapesten, 1995. szeptember 21-én aláírt Jegyzőkönyv megerősítése tárgyában
83/1996. (X. 9.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bosznia-Hercegovinai Köztársaság Kormánya között, személyeknek az államhatáron történő átadásáról és átvételéről szóló, Budapesten, 1996. április 21-én aláírt Egyezmény megerősítéséről
82/1996. (X. 2.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
81/1996. (X. 2.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
80/1996. (X. 2.) OGY határozat
a rádió és televízió testületek tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/1996. (III. 1.) OGY határozat módosításáról
79/1996. (X. 2.) OGY határozat
a terrorizmus visszaszorításáról szóló európai egyezmény megerősítéséről
78/1996. (IX. 19.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság légterének NATO-repülőgépek által történő igénybevételéről
77/1996. (IX. 19.) OGY határozat
a magyar-orosz olajszállítások és az orosz államadósság hasznosítása során felmerült összeférhetetlenségek, valamint a politikai döntéshozók és a gazdasági élet résztvevőinek esetleges összefonódását vizsgáló bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 125/1995. (XII. 22.) OGY határozat módosításáról
76/1996. (IX. 13.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
75/1996. (IX. 13.) OGY határozat
az Európai Rádiótávközlési Hivatal (ERO) létrehozásáról szóló Egyezményhez való csatlakozás megerősítéséről
74/1996. (IX. 13.) OGY határozat
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról szóló, 1990. december 20-án kelt jegyzőkönyv megerősítéséről
73/1996. (IX. 13.) OGY határozat
a Szlovén Köztársaság Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló Megállapodás megerősítéséről
72/1996. (IX. 13.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Kazak Köztársaság közötti baráti kapcsolatok és együttműködés alapjairól szóló, Budapesten, 1994. december 7-én aláírt szerződés megerősítése tárgyában
71/1996. (IX. 13.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság között a baráti kapcsolatok és együttműködés alapjairól szóló, 1995. április 19-én, Budapesten aláírt szerződés megerősítése tárgyában
70/1996. (IX. 13.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a kiadatásról szóló, Budapesten, az 1995. év október hó 25. napján aláírt szerződés megerősítéséről
69/1996. (IX. 13.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a bűnügyi jogsegélyről szóló, Budapesten, az 1995. év október hó 25. napján aláírt szerződés megerősítéséről
68/1996. (VII. 9.) OGY határozat
a magyar közlekedéspolitikáról és a megvalósításához szükséges legfontosabb feladatokról
67/1996. (VII. 9.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
66/1996. (VII. 9.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
65/1996. (VII. 9.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
64/1996. (VII. 9.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
63/1996. (VII. 9.) OGY határozat
az egyéb karitatív szervezetek és szolgálatok támogatására szolgáló keret elosztásáról
62/1996. (VII. 9.) OGY határozat
a nemzetgazdaság működőképessége szempontjából jelentős gazdasági társaságok körének az 1995. évi XXXIX. törvény alapján történő meghatározásáról
61/1996. (VII. 9.) OGY határozat
a Kormány szabadkereskedelmi politikájáról szóló tájékoztatási kötelezettségről
60/1996. (VII. 9.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
59/1996. (VII. 4.) OGY határozat
a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról
58/1996. (VII. 4.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
57/1996. (VI. 28.) OGY határozat
az Állami Számvevőszék elnökének felmentéséről
56/1996. (VI. 21.) OGY határozat
az 1996. év hátralévő részében a két- és többoldalú megállapodások alapján tervezett országgyűlési hozzájárulást igénylő csapatmozgásokról
55/1996. (VI. 21.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításról
54/1996. (VI. 21.) OGY határozat
a határokat átlépő televíziózásról szóló európai egyezmény megerősítéséről
53/1996. (VI. 19.) OGY határozat
az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzését végző bizottságokba tag választásáról
52/1996. (VI. 19.) OGY határozat
a Legfelsőbb Bíróság elnökének megválasztásáról
51/1996. (VI. 19.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
50/1996. (VI. 19.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és Kanada között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, Budapesten, az 1995. év december hónapjának 7. napján aláírt szerződés megerősítéséről
49/1996. (VI. 7.) OGY határozat
a legfőbb ügyész megválasztásáról
48/1996. (VI. 7.) OGY határozat
a Budapest Bank részére juttatott 12 milliárd forintos állami támogatás körülményeinek vizsgálatáról
47/1996. (VI. 7.) OGY határozat
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény végrehajtásának értékeléséről
46/1996. (VI. 7.) OGY határozat
ENSZ békefenntartó erők (UNTAES) magyarországi átvonulásáról és átmeneti állomásozásáról
45/1996. (V. 24.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról
44/1996. (V. 24.) OGY határozat
a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény végrehajtásának tapasztalatairól és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről
43/1996. (V. 22.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
42/1996. (V. 22.) OGY határozat
az Egészségbiztosítási Önkormányzat és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár gazdálkodását vizsgáló bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 119/1995. (XII. 22.) OGY határozat módosításáról
41/1996. (V. 15.) OGY határozat
a Gazdasági Versenyhivatal 1995. évi beszámolójának elfogadásáról és a versenypolitika időszerű kérdéseiről
40/1996. (V. 15.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
39/1996. (V. 15.) OGY határozat
a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodást Módosító Megállapodás megerősítéséről
38/1996. (V. 10.) OGY határozat
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 32/1994. (VI. 30.) OGY határozat módosításáról
37/1996. (V. 10.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a kétoldalú szerződések számbavételéről, Moszkvában, 1995. március 6-án aláírt Jegyzőkönyv megerősítéséről
36/1996. (IV. 30.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
35/1996. (IV. 30.) OGY határozat
az Országgyűlés Alkotmányelőkészítő bizottságának létrehozásáról szóló 63/1995. (VI. 17.) OGY határozat módosításáról
34/1996. (IV. 30.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
33/1996. (IV. 30.) OGY határozat
az Egyetemes Postaegyesület XX. Kongresszusán aláírt 4. Pótjegyzőkönyv (Washington, 1989.) megerősítéséről
32/1996. (IV. 30.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság csatlakozásáról a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez
31/1996. (IV. 19.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat és a 74/1994. (XII. 27.) OGY határozat módosításáról
30/1996. (IV. 19.) OGY határozat
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 32/1994. (VI. 30.) OGY határozat módosításáról
29/1996. (IV. 17.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
28/1996. (IV. 5.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
27/1996. (IV. 3.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
26/1996. (IV. 3.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a Mörbisch-Siegendorf összekötő út használatáról szóló Egyezmény megerősítéséről
25/1996. (III. 28.) OGY határozat
az értelmi fogyatékosokat segítő országos érdekvédelmi szervezetek költségvetési támogatására szolgáló keret elosztásáról
24/1996. (III. 28.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a Magyar Köztársaságban élő horvát kisebbség és a Horvát Köztársaságban élő magyar kisebbség jogainak védelméről szóló, Eszéken, 1995. április 5-én aláírt Egyezmény megerősítéséről
23/1996. (III. 28.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság között, Budapesten, 1994. szeptember 7-én aláírt barátsági és együttműködési szerződés megerősítéséről
22/1996. (III. 13.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
21/1996. (III. 13.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
20/1996. (III. 13.) OGY határozat
a Szlovén Köztársaságnak a Magyar Köztársaság és a JSZSZK közötti kétoldalú nemzetközi szerződéseiben való jogutódlásáról szóló, Budapesten, 1995. február 6-án aláírt Jegyzőkönyv megerősítéséről
19/1996. (III. 8.) OGY határozat
a Hungária Televízió Közalapítvány átalakításáról
18/1996. (III. 8.) OGY határozat
a Magyar Televízió Közalapítvány létrehozásáról
17/1996. (III. 8.) OGY határozat
a Magyar Rádió Közalapítvány létrehozásáról
16/1996. (III. 1.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a közös államhatár rendjéről és az együttműködésről szóló szerződés megerősítéséről
15/1996. (III. 1.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Kínai Népköztársaság között a polgári és kereskedelmi ügyekben történő kölcsönös jogsegélyről szóló, Pekingben, 1995. év október hónap 9. napján aláírt szerződés megerősítéséről
14/1996. (III. 1.) OGY határozat
a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt ENSZ Egyezmény megerősítéséről
13/1996. (III. 1.) OGY határozat
a rádió és televízió testületek tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
12/1996. (II. 27.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
11/1996. (II. 21.) OGY határozat
a fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek költségvetési támogatására szolgáló keret elosztásáról
10/1996. (II. 9.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Moszkvában, 1995. március 6-án aláírt Megállapodás megerősítéséről
9/1996. (II. 9.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1995. április 19-én aláírt Megállapodás megerősítéséről
8/1996. (II. 9.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén Kijevben, 1995. május 19-én aláírt Egyezmény megerősítéséről
7/1996. (II. 9.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Kazah Köztársaság között a kettős adózás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1994. december 7-én aláírt Egyezmény megerősítéséről
6/1996. (II. 9.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és vagyonadók területén Budapesten, 1995. április 19-én aláírt Egyezmény megerősítéséről
5/1996. (II. 9.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Dél-afrikai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók területén Budapesten, 1994. március 4-én aláírt Egyezmény megerősítéséről
4/1996. (II. 9.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és Románia között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Bukarestben, 1993. szeptember 16-án aláírt Megállapodás megerősítéséről
3/1996. (II. 9.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a beruházások előmozdításáról és kölcsönös védelméről Ulánbátorban, 1994. szeptember 13-án aláírt Megállapodás megerősítéséről
2/1996. (II. 9.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Kazah Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1994. december 7-én aláírt Megállapodás megerősítéséről
1/1996. (II. 9.) OGY határozat
a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 52/1995. (V. 17.) OGY határozat módosításáról

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!