Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
126/1997. (XII. 18.) OGY határozat
a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló UNIDROIT egyezmény megerősítéséről
125/1997. (XII. 18.) OGY határozat
a Kábítószer-fogyasztás Visszaszorítása Érdekében Létrehozott Eseti Bizottság jelentéséről
124/1997. (XII. 18.) OGY határozat
a fegyveres erők részletes bontású létszámáról
123/1997. (XII. 18.) OGY határozat
az egyházi személyek egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges előirányzat-módosításról
122/1997. (XII. 18.) OGY határozat
az 1997. november 3-ra, Budapestre bejelentett és a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 8. §-ának (1) bekezdésében és 9. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint betiltott rendezvénnyel kapcsolatos kérdéseket vizsgáló bizottság felállításáról
121/1997. (XII. 18.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
120/1997. (XII. 18.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
119/1997. (XII. 18.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság belügyminiszterének az 1997. november 16-án megtartott népszavazásról szóló országgyűlési beszámolója elfogadásáról
118/1997. (XII. 18.) OGY határozat
az Országos Választási Bizottság elnökének az 1997. november 16-án megtartott népszavazásról szóló országgyűlési beszámolója elfogadásáról
117/1997. (XII. 17.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
116/1997. (XII. 17.) OGY határozat
az egyes pártok állami ingatlanjuttatásának törvényességi ellenőrzéséről
115/1997. (XII. 17.) OGY határozat
a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság felügyelő bizottsága elnökének és egy tagjának megválasztásáról
114/1997. (XII. 17.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
113/1997. (XII. 17.) OGY határozat
a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján elfogadott, az 1989. évi 15. törvényerejű rendelettel kihirdetett Egyezményhez fűzött nyilatkozat visszavonásáról
112/1997. (XII. 10.) OGY határozat
a társadalmi szervezetek, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek, valamint az egyházak költségvetési támogatására szolgáló pénzeszközök elosztásának bizottsági előkészítéséről szóló 74/1994. (XII. 27.) OGY határozat módosításáról
111/1997. (XII. 10.) OGY határozat
az Állami Számvevőszék elnökének megválasztásáról
110/1997. (XII. 10.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
109/1997. (XII. 8.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről 1997. június 20-án aláírt Megállapodás megerősítéséről
108/1997. (XII. 5.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
107/1997. (XI. 26.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
106/1997. (XI. 26.) OGY határozat
az Állami Számvevőszék elnökének jelölését szolgáló eseti bizottság felállításáról szóló 88/1996. (X. 30.) OGY határozat módosításáról
105/1997. (XI. 26.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és az Európai Beruházási Bank (EIB) közötti, az EIB magyarországi tevékenységére vonatkozó, Hongkongban, 1997. szeptember 22-én kelt Keretmegállapodás megerősítéséről
104/1997. (XI. 26.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról
103/1997. (XI. 15.) OGY határozat
A fertődi Esterházy Kastélyegyüttes tárgyában
102/1997. (XI. 15.) OGY határozat
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 32/1994. (VI. 30.) OGY határozat módosításáról
101/1997. (XI. 15.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
100/1997. (XI. 12.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
99/1997. (XI. 12.) OGY határozat
a társadalmi szervezetek, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek, valamint az egyházak költségvetési támogatására szolgáló pénzeszközök elosztásának bizottsági előkészítéséről szóló 74/1994. (XII. 27.) OGY határozat módosításáról
98/1997. (XI. 6.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és Izrael Állam közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás megerősítéséről
97/1997. (XI. 6.) OGY határozat
a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett területek besorolásának feltételrendszeréről szóló 30/1997. (IV. 18.) OGY határozat módosításáról
96/1997. (XI. 6.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
95/1997. (XI. 6.) OGY határozat
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 32/1994. (VI. 30.) OGY határozat módosításáról
94/1997. (XI. 6.) OGY határozat
a rádió és televízió testületek tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/1996. (III. 1.) OGY határozat módosításáról
93/1997. (XI. 6.) OGY határozat
a Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriumának a közalapítvány létrejötte óta végzett tevékenységéről szóló beszámolóról és az abból adódó feladatokról
92/1997. (XI. 6.) OGY határozat
a Hungária Televízió Közalapítvány 1996-ban végzett tevékenységéről szóló beszámolóról és az abból adódó feladatokról
91/1997. (XI. 6.) OGY határozat
a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 1996. március 1. és 1997. március 10. közötti tevékenységéről szóló beszámolóról és az abból adódó feladatokról
90/1997. (XI. 5.) OGY határozat
az országos népszavazás elrendeléséről szóló 86/1997. (X. 8.) OGY határozat módosításáról
89/1997. (X. 21.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság, illetve a Moldovai Köztársaság területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és átvételéről szóló, Budapesten, 1997. június 4-én aláírt Megállapodás megerősítéséről
88/1997. (X. 11.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
87/1997. (X. 11.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között 1992. október 9-én, Salzburgban aláírt Egyezmény módosításáról szóló Megállapodás megerősítéséről
86/1997. (X. 8.) OGY határozat
országos népszavazás elrendeléséről
85/1997. (X. 3.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
84/1997. (X. 3.) OGY határozat
az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő bizottságának létrehozásáról szóló 63/1995. (VI. 17.) OGY határozat módosításáról
83/1997. (IX. 26.) OGY határozat
a Nemzeti Környezetvédelmi Programról
82/1997. (IX. 26.) OGY határozat
a rádió- és televíziótestületek tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/1996. (III. 1.) OGY határozat módosításáról
81/1997. (IX. 26.) OGY határozat
Románia Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló Megállapodás megerősítéséről
80/1997. (IX. 26.) OGY határozat
az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről szóló Általános Megállapodás Strasbourgban, 1996. március 5-én kelt Hatodik jegyzőkönyvének, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága eljárásaiban részt vevő személyekre vonatkozó, Strasbourgban, 1996. március 5-én kelt Európai Megállapodás megerősítéséről
79/1997. (IX. 16.) OGY határozat
a rádió- és televíziótestületek tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/1996. (III. 1.) OGY határozat módosításáról
78/1997. (IX. 16.) OGY határozat
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 32/1994. (VI. 30.) OGY határozat módosításáról
77/1997. (IX. 16.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
76/1997. (VII. 18.) OGY határozat
a Magyar Távirati Iroda Rt. Tulajdonosi Tanácsadó Testülete tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
75/1997. (VII. 18.) OGY határozat
a megváltozott munkaképességűek és rokkantak társadalombiztosítási és szociális ellátó rendszerének átalakításáról
74/1997. (VII. 18.) OGY határozat
az új nyugdíjrendszer bevezetéséhez kapcsolódó egyes feladatokról
73/1997. (VII. 17.) OGY határozat
a Határőrség fejlesztésének irányairól
72/1997. (VII. 17.) OGY határozat
a Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Hungária Televízió Közalapítványok kiegészítő támogatásáról
71/1997. (VII. 17.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról
70/1997. (VII. 15.) OGY határozat
a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság létrehozásáról
69/1997. (VII. 10.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
68/1997. (VII. 1.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
67/1997. (VII. 1.) OGY határozat
az Országos Rádió és Televízió Testület 1996. évi tevékenységéről szóló beszámolóról és az abból adódó feladatokról
66/1997. (VII. 1.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között az Ipoly, a Sajó és a Ronyva határfolyók vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló, Pozsonyban, 1997. április 21-én aláírt Szerződés megerősítéséről
65/1997. (VI. 25.) OGY határozat
a rádió és televízió testületek tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/1996. (III. 1.) OGY határozat módosításáról
64/1997. (VI. 25.) OGY határozat
az Alkotmánybíróság két tagjának megválasztásáról
63/1997. (VI. 18.) OGY határozat
a magyar agrár-exporttámogatás rendezésének elősegítésére hivatott eseti bizottság felállításáról
62/1997. (VI. 13.) OGY határozat
a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról
61/1997. (VI. 5.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról
60/1997. (VI. 4.) OGY határozat
a hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről
59/1997. (VI. 4.) OGY határozat
az 1997. évben tervezett, országgyűlési hozzájárulást igénylő egyes csapatmozgásokról
58/1997. (V. 28.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
57/1997. (V. 28.) OGY határozat
a magyar-orosz olajszállítások és az orosz államadósság hasznosítása során felmerült összeférhetetlenségek, valamint a politikai döntéshozók és a gazdasági élet résztvevőinek esetleges összefonódását vizsgáló bizottság jelentésének elfogadásáról
56/1997. (V. 21.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
55/1997. (V. 21.) OGY határozat
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 32/1994. (VI. 30.) OGY határozat módosításáról
54/1997. (V. 21.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
53/1997. (V. 21.) OGY határozat
az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
52/1997. (V. 21.) OGY határozat
az adatvédelmi biztos beszámolójának elfogadásáról
51/1997. (V. 14.) OGY határozat
az Európa Tanács Adatvédelmi Egyezményének megerősítéséről
50/1997. (V. 14.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Svájci Államszövetség között a szociális biztonságról szóló, 1996. június 4-én, Bernben aláírt Egyezmény megerősítéséről
49/1997. (V. 8.) OGY határozat
az adós- és bankkonszolidáció körülményeinek tisztázására létrehozott vizsgáló bizottság elnökének és alelnökének megválasztásáról szóló 80/1995. (VII. 6.) OGY határozat módosításáról
48/1997. (V. 8.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
47/1997. (IV. 29.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
46/1997. (IV. 29.) OGY határozat
vizsgáló bizottság felállítása a MÁV Rt. gazdálkodásának átvilágítására, különös tekintettel a teherszállító vasúti kocsik leselejtezésére és beszerzéséről
45/1997. (IV. 29.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról
44/1997. (IV. 29.) OGY határozat
a magyar turizmus fejlődése érdekében szükséges tennivalókról
43/1997. (IV. 29.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Északi Beruházási Bank közötti pénzügyi együttműködésről szóló keretmegállapodásról
42/1997. (IV. 29.) OGY határozat
a Horvát Köztársaságnak a Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti kétoldalú nemzetközi szerződéseiben való jogutódlásáról szóló, Zágrábban, 1996. április 22-én aláírt Jegyzőkönyv megerősítéséről
41/1997. (IV. 29.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság csatlakozásáról a Nemzetközi Energia Programról szóló, Párizsban, 1974. november 18-án kelt Egyezményhez és annak Jegyzőkönyveihez, valamint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek a Nemzetközi Energia Ügynökségét létrehozó C(74)203 (végső) határozatához
40/1997. (IV. 25.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
39/1997. (IV. 25.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
38/1997. (IV. 25.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
37/1997. (IV. 25.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
36/1997. (IV. 25.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
35/1997. (IV. 25.) OGY határozat
a Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határmenti Együttműködéséről szóló Európai Keretegyezmény megerősítéséről hozott 15/1993. (III. 26.) OGY határozat módosításáról
34/1997. (IV. 25.) OGY határozat
a Közbeszerzések Tanácsa 1995. november 1.-1996. december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről, valamint a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól szóló jelentés elfogadásáról
33/1997. (IV. 18.) OGY határozat
az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzését végző bizottságokba tagok választásáról
32/1997. (IV. 18.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
31/1997. (IV. 18.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
30/1997. (IV. 18.) OGY határozat
a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett területek besorolásának feltételrendszeréről
29/1997. (III. 28.) OGY határozat
a fegyveres erők 1997. év végi részletes bontású létszámáról
28/1997. (III. 28.) OGY határozat
a Magyar Köztársaságban élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről szóló beszámolóról
27/1997. (III. 28.) OGY határozat
a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának megerősítéséről hozott 16/1993. (III. 26.) OGY határozat módosításáról
26/1997. (III. 28.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság között Budapesten, 1997. január 8-án aláírt szabadkereskedelmi megállapodás megerősítéséről
25/1997. (III. 28.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság légterének NATO-repülőgépek által történő igénybevételéről
24/1997. (III. 26.) OGY határozat
a holtágak megmentésével, rehabilitációjával, védelmével és hasznosításával kapcsolatos feladatokról
23/1997. (III. 26.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
22/1997. (III. 19.) OGY határozat
az 1990. december 31-ig indult hadiipari fejlesztésekhez Gyártmányfejlesztési Forgóalapból nyújtott kölcsönök egy része visszafizetésének elengedéséről
21/1997. (III. 19.) OGY határozat
az Egészségbiztosítási Önkormányzat és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár működéséről
20/1997. (III. 19.) OGY határozat
az országos kisebbségi önkormányzatoknál elvégzendő Állami Számvevőszéki vizsgálatról
19/1997. (III. 19.) OGY határozat
a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványnál, a Magyarországi Cigányokért Közalapítványnál és a Gandhi Közalapítványnál elvégzendő Állami Számvevőszéki vizsgálatról
18/1997. (III. 19.) OGY határozat
a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv megerősítéséről
17/1997. (III. 19.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
16/1997. (III. 12.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
15/1997. (III. 12.) OGY határozat
az 1997. évben a két- és többoldalú megállapodások alapján tervezett, országgyűlési hozzájárulást igénylő csapatmozgásokról
14/1997. (III. 12.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság részvényjegyzéséről az Európai Fejlesztési és Újjáépítési Bank alaptőke-emelése kapcsán
13/1997. (III. 12.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság részvételéről a Nemzetközi Fejlesztési Társulás alapjainak 11. feltöltésében és a Közbülső Alapban
12/1997. (III. 5.) OGY határozat
a Budapest Bank privatizációjával kapcsolatos Állami Számvevőszéki vizsgálatról
11/1997. (III. 5.) OGY határozat
a társadalmi szervezetek, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek, valamint az egyházak költségvetési támogatására szolgáló pénzeszközök elosztásának bizottsági előkészítéséről szóló 74/1994. (XII. 27.) OGY határozat módosításáról
10/1997. (III. 5.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Tunéziai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Tuniszban, 1992. október 22-én aláírt egyezmény megerősítéséről
9/1997. (II. 26.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
8/1997. (II. 26.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
7/1997. (II. 20.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a NATO közötti 1997. évi Egyéni Partnerségi Program tervezetének jóváhagyásáról
6/1997. (II. 20.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
5/1997. (II. 12.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
4/1997. (II. 12.) OGY határozat
a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása érdekében létrehozandó országgyűlési eseti bizottság felállításáról szóló 111/1996. (XII. 19.) OGY határozat kiegészítéséről
3/1997. (II. 12.) OGY határozat
az Állami Számvevőszék elnökének jelölését szolgáló eseti bizottság felállításáról szóló 88/1996. (X. 30.) OGY határozat módosításáról
2/1997. (II. 12.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
1/1997. (II. 12.) OGY határozat
az Országgyűlés Alkotmányelőkészítő bizottságának létrehozásáról szóló 63/1995. (VI. 17.) OGY határozat módosításáról

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!