Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
94/1998. (XII. 29.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveiről
93/1998. (XII. 29.) OGY határozat
a rádió és televízió testületek tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/1996. (III. 1.) OGY határozat módosításáról és kiegészítéséről
92/1998. (XII. 29.) OGY határozat
a Magyar Távirati Iroda Rt. Tulajdonosi Tanácsadó Testülete tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 76/1997. (VII. 18.) OGY határozat módosításáról és kiegészítéséről
91/1998. (XII. 29.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
90/1998. (XII. 29.) OGY határozat
az Alkotmánybíróság három tagjának megválasztásáról
89/1998. (XII. 26.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
88/1998. (XII. 26.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
87/1998. (XII. 26.) OGY határozat
Szárliget község Fejér megyéből Komárom-Esztergom megyéhez csatolásáról
86/1998. (XII. 26.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
85/1998. (XII. 26.) OGY határozat
a Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Hungária Televízió Közalapítványok kiegészítő támogatásáról
84/1998. (XII. 26.) OGY határozat
a Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottsága elnökének és további három tagjának választásáról
83/1998. (XII. 26.) OGY határozat
a gazdasági kamarákra vonatkozó törvényi szabályozás felülvizsgálatáról
82/1998. (XII. 26.) OGY határozat
a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett területek besorolásának feltételrendszeréről szóló 30/1997. (IV. 18.) OGY határozat módosításáról
81/1998. (XII. 26.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság kvótájának megemeléséről a Nemzetközi Valutaalapban
80/1998. (XII. 16.) OGY határozat
az ítélőtáblák és a fellebbviteli főügyészségek felállításával kapcsolatos feladatokról
79/1998. (XII. 16.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és Mongólia között a baráti kapcsolatokról és az együttműködésről szóló, Budapesten, 1998. január 28-án aláírt Szerződés megerősítéséről
78/1998. (XII. 16.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás megerősítéséről
77/1998. (XII. 16.) OGY határozat
a Magyar Köztársaságnak az Európa Tanács Társadalomfejlesztési Alapjához történő csatlakozásával összefüggésben az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről szóló, Párizsban, 1949. szeptember 2-án kelt Általános Megállapodás Harmadik Kiegészítő Jegyzőkönyvének megerősítéséről
76/1998. (XII. 4.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
75/1998. (XII. 4.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
74/1998. (XII. 4.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
73/1998. (XII. 4.) OGY határozat
a Bosznia-Hercegovinában az SFOR erők keretében felállítandó Többnemzetiségű Speciális Alakulatban (MSU) való magyar katonai részvételről
72/1998. (XI. 27.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
71/1998. (XI. 23.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
70/1998. (XI. 23.) OGY határozat
a Kellő körültekintéssel járt-e el a Kormány a hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben, különös tekintettel olyan személyek kinevezésére, akikkel kapcsolatban tisztázatlan, kétes gazdasági összefüggések merültek fel? kérdést vizsgáló bizottság felállításáról
69/1998. (XI. 23.) OGY határozat
a politikusokról és más közéleti személyiségekről, valamint azok családtagjairól az előző parlamenti ciklusban folytatott törvénytelen és titkos adatgyűjtést vizsgáló bizottság felállításáról
68/1998. (XI. 23.) OGY határozat
az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal működése és felügyelete során felmerült aggályok kivizsgálására irányuló parlamenti vizsgálóbizottság felállításáról
67/1998. (XI. 13.) OGY határozat
a Bolgár Köztársaság Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló Megállapodás megerősítéséről
66/1998. (XI. 11.) OGY határozat
a rádió és televízió testületek tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/1996. (III. 1.) OGY határozat módosításáról
65/1998. (XI. 11.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
64/1998. (XI. 6.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 1997. május 20. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről
63/1998. (XI. 6.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő átadásáról-átvételéről szóló, Budapesten, 1997. december 1-jén aláírt Egyezmény megerősítéséről
62/1998. (XI. 6.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő átvételéről szóló, Párizsban, 1996. december 16-án aláírt Egyezmény megerősítéséről
61/1998. (X. 30.) OGY határozat
a délszláv helyzet stabilizálása érdekében az SFOR erőket felváltó erők tevékenységének elősegítéséről és ebben a magyar műszaki kontingens részvételéről szóló 18/1998. (III. 6.) OGY határozat módosításáról
60/1998. (X. 21.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
59/1998. (X. 15.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság hozzájárulásáról a koszovói válság megoldását célzó NATO-fellépéshez
58/1998. (X. 2.) OGY határozat
az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény egységes szerkezetbe foglalt szövegének közzétételéről
57/1998. (IX. 29.) OGY határozat
a Szellemi Tulajdon Világszervezete Szerzői Jogi Szerződésének, valamint az előadásokról és a hangfelvételekről szóló Szerződésének a megerősítéséről
56/1998. (IX. 29.) OGY határozat
az OECD tagállamai, valamint Argentína, Brazília, Bulgária, Chile és Szlovákia által Párizsban, 1997. november 21-én elfogadott, a külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni küzdelemről szóló Egyezmény megerősítéséről
55/1998. (IX. 29.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
54/1998. (IX. 23.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
53/1998. (IX. 23.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
52/1998. (IX. 23.) OGY határozat
az adatvédelmi biztos beszámolójának elfogadásáról
51/1998. (IX. 23.) OGY határozat
az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
50/1998. (IX. 11.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
49/1998. (IX. 11.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
48/1998. (IX. 11.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
47/1998. (VII. 10.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
46/1998. (VII. 10.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
45/1998. (VII. 10.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
44/1998. (VII. 10.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
43/1998. (VII. 10.) OGY határozat
a családi támogatások átalakításáról
42/1998. (VII. 6.) OGY határozat
a miniszterelnök megválasztásáról
41/1998. (VII. 3.) OGY határozat
az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakulásáról
40/1998. (VII. 3.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
39/1998. (VI. 29.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
38/1998. (VI. 26.) OGY határozat
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról
37/1998. (III. 23.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
36/1998. (III. 23.) OGY határozat
a rádió és televízió testületek tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/1996. (III. 1.) OGY határozat módosításáról
35/1998. (III. 20.) OGY határozat
az Országos Területfejlesztési Koncepcióról
34/1998. (III. 18.) OGY határozat
a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról
33/1998. (III. 18.) OGY határozat
az Országos Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
32/1998. (III. 18.) OGY határozat
az Alkotmánybíróság két tagjának megválasztásáról
31/1998. (III. 18.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Európai Adóigazgatások Szervezete (IOTA) között a Szervezet magyarországi jogállásáról, kiváltságairól és mentességeiről Casta Papiernicka-ban, 1997. október 2-án aláírt Megállapodás megerősítéséről
30/1998. (III. 18.) OGY határozat
a Szellemi Tulajdon Világszervezetében létrejött Védjegyjogi Szerződés megerősítéséről
29/1998. (III. 18.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Collegium Budapest között a Collegium Budapest státusáról és pénzügyi mentességeiről szóló Megállapodás megerősítéséről
28/1998. (III. 18.) OGY határozat
az Európai Energia Charta Egyezmény, Döntések az Energia Charta Egyezmény tekintetében, az Energiahatékonyságról és a kapcsolódó környezeti vonatkozásokról szóló Energia Charta Jegyzőkönyv, valamint az Európai Energia Charta Konferencia Záróokmánya megerősítéséről
27/1998. (III. 18.) OGY határozat
az Egyetemes Postaegyesület XXI. Kongresszusán aláírt 5. Pótjegyzőkönyv (Szöul, 1994.) megerősítéséről
26/1998. (III. 11.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról
25/1998. (III. 11.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról
24/1998. (III. 11.) OGY határozat
a biztosítási önkormányzatok alapszabályának és a felügyelő bizottságok ügyrendjének jóváhagyásáról
23/1998. (III. 11.) OGY határozat
az országos népszavazás kezdeményezésének elutasításáról
22/1998. (III. 6.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között 1995. december 7-én, Budapesten aláírt békéltetési és választottbírósági Szerződés megerősítéséről
21/1998. (III. 6.) OGY határozat
a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény megerősítéséről
20/1998. (III. 6.) OGY határozat
a Genfben, 1973. június 26-án, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a foglalkoztatás alsó korhatáráról szóló 138. számú egyezmény megerősítéséről
19/1998. (III. 6.) OGY határozat
a Genfben, 1997. június 17-én, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapszabályának módosításáról szóló okirat megerősítéséről
18/1998. (III. 6.) OGY határozat
a délszláv helyzet stabilizálása érdekében az SFOR erőket felváltó erők tevékenységének elősegítéséről és ebben a magyar műszaki kontingens részvételéről
17/1998. (II. 27.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a beruházások kölcsönös védelméről és ösztönzéséről Budapesten, 1996. október 15-én aláírt Megállapodás megerősítéséről
16/1998. (II. 27.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Szingapúri Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Szingapúrban, 1997. április 17-én aláírt Megállapodás és az azt kiegészítő Jegyzőkönyv megerősítéséről
15/1998. (II. 27.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Szingapúri Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és védelméről Szingapúrban, 1997. április 17-én aláírt Megállapodás megerősítéséről
14/1998. (II. 27.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén Barcson, 1996. augusztus 30-án aláírt Egyezmény megerősítéséről
13/1998. (II. 27.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és az Albán Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Tiranában, 1996. január 24-én aláírt Megállapodás megerősítéséről
12/1998. (II. 27.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
11/1998. (II. 20.) OGY határozat
az Irakra vonatkozó ENSZ határozatok érvényesítését célzó nemzetközi fellépésben történő magyar közreműködésről
10/1998. (II. 18.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
9/1998. (II. 18.) OGY határozat
az 1998. évi országgyűlési képviselőválasztás kampányának költségvetési támogatásáról
8/1998. (II. 18.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
7/1998. (II. 18.) OGY határozat
a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság létrehozásáról szóló 70/1997. (VII. 15.) OGY határozat módosításáról
6/1998. (II. 18.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a NATO közötti 1998. évi Egyéni Partnerségi Program tervezetének jóváhagyásáról
5/1998. (II. 18.) OGY határozat
az 1998. évben a két- és többoldalú megállapodások alapján tervezett, országgyűlési hozzájárulást igénylő csapatmozgásokról, illetve a hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről
4/1998. (II. 18.) OGY határozat
a népszavazás eredményéről
3/1998. (II. 11.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról
2/1998. (II. 11.) OGY határozat
az 1997. november 3-ra, Budapestre bejelentett és a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 8. §-ának (1) és 9. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint betiltott rendezvénnyel kapcsolatos kérdéseket vizsgáló bizottság tagjainak megválasztásáról
1/1998. (II. 11.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Fülöp-szigeteki Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten, 1997. június 13-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!