Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
109/1999. (XII. 22.) OGY határozat
az „Országgyűlési vizsgáló bizottság létrehozásáról az esetleges korrupciós ügyek feltárására az olajügyek és a szervezett bűnözés között” elnevezésű vizsgáló bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
108/1999. (XII. 22.) OGY határozat
a Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Hungária Televízió Közalapítványok kiegészítő támogatásáról
107/1999. (XII. 22.) OGY határozat
a bíróságok általános helyzetéről és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács igazgatási tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
106/1999. (XII. 22.) OGY határozat
a Magyar Tudományos Akadémiának a magyar tudomány 1997-1998. évi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
105/1999. (XII. 22.) OGY határozat
a délszláv helyzet stabilizálása érdekében az SFOR erőket felváltó erők tevékenységének elősegítéséről és ebben a magyar műszaki kontingens részvételéről szóló 18/1998. (III. 6.) OGY határozat módosításáról
104/1999. (XII. 21.) OGY határozat
az agrárgazdaság 1998. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról
103/1999. (XII. 18.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1999. június 17-én aláírt Egyezmény megerősítéséről
102/1999. (XII. 18.) OGY határozat
az Országos Ítélőtábla és a fellebbviteli feladatokat ellátó ügyészi szervek felállításával, valamint az igazságszolgáltatási reform folytatásával kapcsolatos feladatokról
101/1999. (XII. 10.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
100/1999. (XII. 10.) OGY határozat
az Országos Fogyatékosügyi Programról
99/1999. (XII. 10.) OGY határozat
a pénzmosásról, a bűncselekményből származó dolgok felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról szóló, Strasbourgban, 1990. november 8-án kelt egyezmény megerősítéséről
98/1999. (XII. 10.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a NATO közötti 2000. évi Egyéni Partnerségi Program tervezetének jóváhagyásáról
97/1999. (XII. 7.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
96/1999. (XII. 7.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
95/1999. (XII. 7.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
94/1999. (XII. 7.) OGY határozat
országgyűlési vizsgálóbizottság létrehozásáról az esetleges korrupciós ügyek feltárására az olajügyek és a szervezett bűnözés között
93/1999. (XI. 12.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
92/1999. (XI. 12.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
91/1999. (XI. 12.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
90/1999. (XI. 12.) OGY határozat
a hajókon telepíthető INMARSAT Földi Állomások használatáról a területi vizeken és kikötőkben, Londonban, 1985. október 16-án kelt Nemzetközi Megállapodáshoz való csatlakozásról
89/1999. (XI. 12.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, 1999. március 31-én, Budapesten aláírt Egyezmény megerősítéséről
88/1999. (X. 27.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
87/1999. (X. 27.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
86/1999. (X. 22.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
85/1999. (X. 22.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
84/1999. (X. 22.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
83/1999. (X. 22.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
82/1999. (X. 22.) OGY határozat
az Állami Számvevőszék 1998. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról
81/1999. (X. 22.) OGY határozat
az Állami Számvevőszék 1997. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról
80/1999. (X. 22.) OGY határozat
az állampolgárok személyi jövedelemadójának 1%-ából képzett 1999. évi költségvetési keret elosztásáról
79/1999. (X. 22.) OGY határozat
a Magyar Honvédség kijelölt alegységének az IRON DRAGON ’99 hadgyakorlaton történő részvételéről
78/1999. (X. 22.) OGY határozat
a tengeri felkutatásról és mentésről szóló 1979. évi nemzetközi Egyezményhez való csatlakozásról
77/1999. (X. 22.) OGY határozat
az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény módosításainak megerősítéséről
76/1999. (X. 22.) OGY határozat
az Európai Régióban a felsőoktatási képesítések elismeréséről szóló Lisszaboni Elismerési Egyezmény megerősítéséről
75/1999. (X. 22.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság részvételéről a Nemzetközi Fejlesztési Társulás (IDA) alapjainak tizenkettedik feltöltésében
74/1999. (IX. 30.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
73/1999. (IX. 30.) OGY határozat
a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvényben megfogalmazott jogalkotói szándék érvényesülését vizsgáló országgyűlési bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
72/1999. (IX. 30.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
71/1999. (IX. 30.) OGY határozat
az 1999. évben a két- és többoldalú megállapodások alapján tervezett, országgyűlési hozzájárulást igénylő csapatmozgásokról, illetve a hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről szóló 11/1999. (III. 5.) OGY határozat módosításáról
70/1999. (IX. 10.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás megerősítéséről
69/1999. (IX. 10.) OGY határozat
a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodáshoz (AETR) való csatlakozásról
68/1999. (VI. 25.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság 2000-2002. évi költségvetési irányelveiről
67/1999. (VI. 25.) OGY határozat
a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvényben megfogalmazott jogalkotói szándék érvényesülését vizsgáló országgyűlési bizottság létrehozásáról
66/1999. (VI. 25.) OGY határozat
az Alkotmánybíróság három tagjának megválasztásáról
65/1999. (VI. 25.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
64/1999. (VI. 25.) OGY határozat
az adatvédelmi biztos beszámolójának elfogadásáról
63/1999. (VI. 25.) OGY határozat
az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
62/1999. (VI. 25.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
61/1999. (VI. 25.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
60/1999. (VI. 25.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
59/1999. (VI. 16.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
58/1999. (VI. 16.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Ljubljanában, 1999. február 5-én aláírt Egyezmény megerősítéséről
57/1999. (VI. 16.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1998. október hó 27. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről
56/1999. (VI. 16.) OGY határozat
a külföldi fegyveres erőknek a délszláv válság nyomán kialakult humanitárius szükséghelyzet megoldásában történő segítségnyújtás céljából a Magyar Köztársaság területén történő áthaladásáról
55/1999. (VI. 16.) OGY határozat
magyar kontingens részvételéről a koszovói békefenntartásban részt vevő nemzetközi erőkben (KFOR)
54/1999. (VI. 16.) OGY határozat
a koszovói békefenntartásban részt vevő nemzetközi erők (KFOR) tevékenységének elősegítéséről
53/1999. (VI. 3.) OGY határozat
a Gazdasági Versenyhivatal 1997. évi, valamint 1998. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámolók elfogadásáról
52/1999. (VI. 3.) OGY határozat
a Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Hungária Televízió Közalapítványok kiegészítő támogatásáról, valamint az Országos Rádió és Televízió Testület 1999. évi költségvetésének időarányos felhasználásáról
51/1999. (VI. 3.) OGY határozat
Tiszaug község Jász-Nagykun-Szolnok megyéből Bács-Kiskun megyéhez csatolásáról
50/1999. (VI. 3.) OGY határozat
Bakonypéterd és Lázi községek Veszprém megyéből Győr-Moson-Sopron megyéhez csatolásáról
49/1999. (VI. 3.) OGY határozat
az Európa Tanács „Korrupció Elleni Államok Csoportjához” (GRECO) való csatlakozásról
48/1999. (VI. 3.) OGY határozat
az Európai Szociális Karta megerősítéséről
47/1999. (VI. 3.) OGY határozat
Az elsivatagosodás elleni küzdelemről a súlyos aszállyal és/vagy elsivatagosodással sújtott országokban, különös tekintettel Afrikára” ENSZ Egyezményhez való csatlakozásról
46/1999. (VI. 3.) OGY határozat
az Egyesült Nemzetek saját és kisegítő személyzetének biztonságáról szóló Egyezményhez való csatlakozás tárgyában
45/1999. (VI. 3.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és az Egyiptomi Arab Köztársaság között a polgári és kereskedelmi jogsegélyről szóló, Kairóban, 1996. március 26. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről
44/1999. (VI. 3.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 1998. november hónap 11. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről
43/1999. (VI. 3.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
42/1999. (VI. 3.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
41/1999. (V. 7.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról
40/1999. (V. 7.) OGY határozat
a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról
39/1999. (V. 7.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
38/1999. (V. 7.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
37/1999. (V. 7.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
36/1999. (V. 7.) OGY határozat
a Nemzetközi Valutaalapban a különleges lehívási jogok (SDR) rendkívüli, egyszeri szétosztásáról és ezzel összefüggésben a Nemzetközi Valutaalap Alapokmányának negyedik módosításáról
35/1999. (V. 7.) OGY határozat
az Európa Tanácsnak - megalakulása 50. évfordulója alkalmából - a Magyar Országgyűlés által juttatandó nemzeti adomány tárgyában
34/1999. (V. 7.) OGY határozat
a Sínai-félszigeten állomásozó Multinacionális Erők és Megfigyelők (MFO) békefenntartó missziójában való magyar részvételről szóló 82/1995. (VII. 6.) OGY határozat módosításáról
33/1999. (V. 5.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság részvételéről az Albániának nyújtandó humanitárius segélyműveletben tárgyában hozott 29/1999. (IV. 14.) OGY határozat módosításáról
32/1999. (IV. 15.) OGY határozat
az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzését végző bizottságok tagjainak megválasztásáról
31/1999. (IV. 15.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
30/1999. (IV. 15.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
29/1999. (IV. 14.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság részvételéről az Albániának nyújtandó humanitárius segélyműveletben
28/1999. (III. 26.) OGY határozat
a gyermekgondozási díj intézményének ismételt bevezetéséről
27/1999. (III. 26.) OGY határozat
a legfőbb ügyész beszámolójának elfogadásáról
26/1999. (III. 26.) OGY határozat
a Magyar Állandó Értekezlet megalakulásához kapcsolódó feladatokról
25/1999. (III. 26.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a Szentgotthárd város környéki magyar-osztrák ipari park vasúti átmenő forgalmáról szóló, Bécsben, 1998. november 24-én aláírt Egyezmény megerősítéséről
24/1999. (III. 26.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
23/1999. (III. 26.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
22/1999. (III. 26.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
21/1999. (III. 26.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
20/1999. (III. 24.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság hozzájárulásáról a koszovói válság megoldását célzó NATO-fellépéshez tárgyában hozott 59/1998. (X. 15.) OGY határozat módosításáról
19/1999. (III. 8.) OGY határozat
a Magyar Nemzeti Bank 1997. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
18/1999. (III. 8.) OGY határozat
a Dunán való hajózás rendjének szabályozása tárgyában Belgrádban, 1948. évi augusztus hó 18. napján kelt Egyezmény Budapesten, 1998. évi március 26-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve és ennek Aláírási Jegyzőkönyve megerősítéséről
17/1999. (III. 8.) OGY határozat
a Választási Rendszer Reformját Előkészítő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
16/1999. (III. 8.) OGY határozat
a Választási Rendszer Reformját Előkészítő eseti bizottság létrehozásáról
15/1999. (III. 8.) OGY határozat
a politikusokról és más közéleti személyiségekről, valamint azok családtagjairól az előző parlamenti ciklusban folytatott törvénytelen és titkos adatgyűjtést vizsgáló bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
14/1999. (III. 8.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
13/1999. (III. 8.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
12/1999. (III. 8.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
11/1999. (III. 5.) OGY határozat
az 1999. évben a két- és többoldalú megállapodások alapján tervezett, országgyűlési hozzájárulást igénylő csapatmozgásokról, illetve a hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről
10/1999. (II. 12.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
9/1999. (II. 12.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
8/1999. (II. 12.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
7/1999. (II. 12.) OGY határozat
a Közbeszerzések Tanácsa 1997. évben végzett tevékenységéről, valamint a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól szóló jelentés elfogadásáról
6/1999. (II. 12.) OGY határozat
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló beszámoló elfogadásáról
5/1999. (II. 12.) OGY határozat
az 1998. október 18-i, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
4/1999. (II. 12.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás megerősítéséről
3/1999. (II. 12.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, 1998. május 2-án, Budapesten aláírt Egyezmény megerősítése tárgyában
2/1999. (II. 11.) OGY határozat
a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége tisztségviselőjének és tagjainak megválasztásáról
1/1999. (II. 11.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a NATO közötti 1999. évi Egyéni Partnerségi Program tervezetének jóváhagyásáról

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!