Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
105/2000. (XII. 20.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
104/2000. (XII. 20.) OGY határozat
az országgyűlési képviselők vagyoni helyzetét vizsgáló bizottság tisztségviselőjének és tagjainak megválasztásáról
103/2000. (XII. 20.) OGY határozat
az országgyűlési képviselők vagyoni helyzetét vizsgáló bizottság létrehozásáról
102/2000. (XII. 20.) OGY határozat
az olajügyek és a szervezett bűnözés közötti esetleges korrupciós ügyek feltárására létrejött vizsgálóbizottság jelentéséről
101/2000. (XII. 20.) OGY határozat
a Gazdasági Versenyhivatal 1999. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról
100/2000. (XII. 20.) OGY határozat
az agrárgazdaság 1999. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról
99/2000. (XII. 14.) OGY határozat
Székely Zoltán mentelmi ügyében
98/2000. (XII. 14.) OGY határozat
dr. Rapcsák András mentelmi ügyében
97/2000. (XII. 14.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
96/2000. (XII. 11.) OGY határozat
a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról
95/2000. (XII. 8.) OGY határozat
Pallag László mentelmi ügyében
94/2000. (XII. 8.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
93/2000. (XI. 30.) OGY határozat
Szabó Lukács országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
92/2000. (XI. 30.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
91/2000. (XI. 30.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
90/2000. (XI. 10.) OGY határozat
a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvényben megfogalmazott jogalkotói szándék érvényesülését vizsgáló országgyűlési bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 73/1999. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról
89/2000. (X. 20.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
88/2000. (X. 20.) OGY határozat
az úgynevezett olajügyek kivizsgálásával kapcsolatos feladatokról
87/2000. (X. 20.) OGY határozat
a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvényben megfogalmazott jogalkotói szándék érvényesülését vizsgáló országgyűlési bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 73/1999. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról
86/2000. (X. 20.) OGY határozat
a magyar kontingens részvételéről a koszovói békefenntartásban részt vevő nemzetközi erőkben (KFOR) tárgyában hozott 55/1999. (VI. 16.) OGY határozat módosításáról
85/2000. (X. 18.) OGY határozat
Székely Zoltán mentelmi ügyében
84/2000. (X. 18.) OGY határozat
dr. Juharos Róbert mentelmi ügyében
83/2000. (IX. 29.) OGY határozat
Pallag László mentelmi ügyében
82/2000. (IX. 29.) OGY határozat
Pallag László mentelmi ügyében
81/2000. (IX. 29.) OGY határozat
Pallag László mentelmi ügyében
80/2000. (IX. 29.) OGY határozat
Pallag László mentelmi ügyében
79/2000. (IX. 29.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
78/2000. (IX. 29.) OGY határozat
a közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezmény megerősítéséről
77/2000. (IX. 29.) OGY határozat
a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvéhez történő csatlakozásról
76/2000. (IX. 29.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a katasztrófák és más súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Varsóban, 2000. április 6-án aláírt Megállapodás megerősítéséről
75/2000. (IX. 29.) OGY határozat
a délszláv helyzet stabilizálása érdekében az SFOR erőket felváltó erők tevékenységének elősegítéséről és ebben a magyar műszaki kontingens részvételéről szóló 18/1998. (III. 6.) OGY határozat módosításáról
74/2000. (IX. 29.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai között létrejött Európai Megállapodás intézményi vonatkozásainak az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság az Európai Unióhoz történt csatlakozását figyelembe vevő változásairól szóló Jegyzőkönyv megerősítéséről
73/2000. (IX. 13.) OGY határozat
dr. Szanyi Tibor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
72/2000. (IX. 13.) OGY határozat
Szabó Lukács országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
71/2000. (IX. 13.) OGY határozat
dr. Rapcsák András országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
70/2000. (IX. 13.) OGY határozat
Burány Sándor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
69/2000. (IX. 13.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
68/2000. (IX. 13.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között, a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Lisszabonban, 2000. január 27. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről
67/2000. (IX. 13.) OGY határozat
az Európa Tanács 1999. január 27-én kelt Korrupció Elleni Büntetőjogi Egyezményének megerősítéséről
66/2000. (IX. 13.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság hozzájárulásáról a Nemzetközi Valutaalapnak a súlyosan eladósodott, legszegényebb országokat támogató programjához
65/2000. (VI. 21.) OGY határozat
népi kezdeményezésről
64/2000. (VI. 21.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
63/2000. (VI. 21.) OGY határozat
az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzését végző bizottságok tagjainak megválasztásáról
62/2000. (VI. 21.) OGY határozat
a fegyveres erők részletes bontású létszámáról szóló 124/1997. (XII. 18.) OGY határozat módosításáról
61/2000. (VI. 21.) OGY határozat
a Magyar Honvédség hosszú távú átalakításának irányairól
60/2000. (VI. 21.) OGY határozat
az állami tulajdonban lévő vagyontárgyakat fenyegető kockázatok kezelésével és egyéb kockázatkezelési kérdésekkel kapcsolatos egyes kormányzati feladatokról
59/2000. (VI. 16.) OGY határozat
a Szamos és a Tisza folyót ért cianid és nehézfém szennyezés okozta ökológiai szükséghelyzet orvoslására
58/2000. (VI. 16.) OGY határozat
a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapjáról
57/2000. (VI. 16.) OGY határozat
a Helyi Önkormányzatok Napja megünnepléséről
56/2000. (VI. 16.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya, az Albán Köztársaság Kormánya, a Bosznia-Hercegovinai Köztársaság Minisztertanácsa, a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya, a Horvát Köztársaság Kormánya, az Osztrák Szövetségi Kormány, a Svájci Szövetségi Tanács és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a kiutazásra kötelezett jugoszláv állampolgárok átutazásának engedélyezéséről szóló, Berlinben, 2000. március 21-én aláírt Megállapodás megerősítéséről
55/2000. (VI. 16.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
54/2000. (VI. 16.) OGY határozat
az adatvédelmi biztos beszámolójának elfogadásáról
53/2000. (VI. 16.) OGY határozat
az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
52/2000. (VI. 16.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
51/2000. (VI. 6.) OGY határozat
köztársasági elnök választásáról
50/2000. (V. 26.) OGY határozat
a munkanélküli ellátások körének felülvizsgálatáról
49/2000. (V. 26.) OGY határozat
az Állami Számvevőszék 1999. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról
48/2000. (V. 26.) OGY határozat
dr. Tímár György országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
47/2000. (V. 26.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
46/2000. (V. 26.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1999. május 25-én aláírt Megállapodás megerősítéséről
45/2000. (V. 26.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1999. június 10-én aláírt Megállapodás megerősítéséről
44/2000. (V. 26.) OGY határozat
a Délkelet-Európai Együttműködési Kezdeményezés (SECI) keretében létrejött, az országhatárokat átlépő bűnözés megelőzésében és leküzdésében való együttműködésről szóló, Bukarestben, 1999. május 26-án aláírt Megállapodás megerősítéséről
43/2000. (V. 5.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
42/2000. (V. 5.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról
41/2000. (V. 5.) OGY határozat
a társadalmi szervezetek 2000. évi költségvetési támogatásának elosztásáról
40/2000. (V. 5.) OGY határozat
a délszláv válság nyomán kialakult humanitárius szükséghelyzet megoldásában történő segítségnyújtás céljából a Magyar Köztársaság területén átengedett külföldi fegyveres erőkről, valamint áthaladásuk részleteiről szóló jelentés elfogadásáról
39/2000. (V. 5.) OGY határozat
a júniusi, júliusi rendkívüli esőzés és vihar miatti védekezési és kárelhárítási intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásához
38/2000. (V. 5.) OGY határozat
a holtágak megóvásával, hasznosításával és rehabilitációjával kapcsolatos további feladatokról
37/2000. (V. 5.) OGY határozat
a Budapest Sportcsarnok újjáépítésének támogatásáról
36/2000. (V. 5.) OGY határozat
a legfőbb ügyész megválasztásáról
35/2000. (IV. 14.) OGY határozat
Székely Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
34/2000. (IV. 14.) OGY határozat
Molnár Róbert országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
33/2000. (IV. 14.) OGY határozat
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének megválasztásáról
32/2000. (IV. 14.) OGY határozat
a politikusokról és más közéleti személyiségekről, valamint azok családtagjairól az előző parlamenti ciklusban folytatott törvénytelen és titkos adatgyűjtés vizsgálatáról
31/2000 (IV. 14.) OGY határozat
a közös magyar-amerikai katonai légi gyakorlatok magyarországi végrehajtásának engedélyezéséről
30/2000. (IV. 14.) OGY határozat
a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben, 1949. augusztus 12-én kötött Egyezményekhez a Magyar Népköztársaság által fűzött nyilatkozat és fenntartások visszavonásáról
29/2000. (IV. 14.) OGY határozat
a 47/2000. (IV. 10.) Korm. rendelettel bevezetett intézkedések érvényének meghosszabbítására történő felhatalmazásról
28/2000. (III. 24.) OGY határozat
Szabó Lukács országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
27/2000. (III. 24.) OGY határozat
dr. Rapcsák András országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
26/2000. (III. 24.) OGY határozat
dr. Rapcsák András országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
25/2000. (III. 24.) OGY határozat
Barkóczy Gellért országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
24/2000. (III. 24.) OGY határozat
a Magyar Energia Hivatal 1998-1999. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
23/2000. (III. 24.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
22/2000. (III. 24.) OGY határozat
a Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége tisztségviselőjének és tagjainak megválasztásáról
21/2000. (III. 24.) OGY határozat
a média közalapítványok ellenőrző testületei egy-egy tagjának megválasztásáról
20/2000. (III. 24.) OGY határozat
a határon túli magyarokra vonatkozó politikai feladatok végrehajtásáról, különös tekintettel a Magyar Állandó Értekezlet ajánlásaira címmel benyújtott jelentés elfogadásáról
19/2000. (III. 24.) OGY határozat
az 1968. évi november hó 8. napján, Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény és az Egyezményt kiegészítő európai Megállapodás módosításainak megerősítéséről
18/2000. (III. 24.) OGY határozat
a nemzetközi munkaügyi egyezményekről és ajánlásokról szóló beszámoló elfogadásáról
17/2000. (III. 24.) OGY határozat
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről szóló 182. számú Egyezmény megerősítéséről
16/2000. (III. 3.) OGY határozat
a Történeti Hivatal 1997-1998. évi tevékenységéről szóló J/1394. számú beszámoló elfogadásáról
15/2000. (III. 3.) OGY határozat
a Magyar Energia Hivatal 1997-1998. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról
14/2000. (III. 3.) OGY határozat
a 2000. évben a két- és többoldalú megállapodások alapján tervezett, országgyűlési hozzájárulást igénylő csapatmozgásokról, illetve a hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről szóló 6/2000. (II. 16.) OGY határozat módosításáról
13/2000. (III. 3.) OGY határozat
az Országos Rádió és Televízió Testület elnökének és tagjainak megválasztásáról
12/2000. (III. 3.) OGY határozat
a Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége tisztségviselőjének és tagjainak megválasztásáról
11/2000. (III. 3.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
10/2000. (III. 3.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
9/2000. (III. 3.) OGY határozat
az „Országgyűlési vizsgáló bizottság létrehozásáról az esetleges korrupciós ügyek feltárására az olajügyek és a szervezett bűnözés között” elnevezésű vizsgáló bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 109/1999. (XII. 22.) OGY határozat módosításáról
8/2000. (III. 3.) OGY határozat
a Választási Rendszer Reformját Előkészítő eseti bizottság létrehozásáról szóló 16/1999. (III. 8.) OGY határozat módosításáról
7/2000. (II. 16.) OGY határozat
a fegyveres erők részletes bontású létszámáról szóló 124/1997. (XII. 18.) OGY határozat módosításáról
6/2000. (II. 16.) OGY határozat
a 2000. évben a két- és többoldalú megállapodások alapján tervezett, országgyűlési hozzájárulást igénylő csapatmozgásokról, illetve a hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről
5/2000. (II. 16.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
4/2000. (II. 16.) OGY határozat
a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetről szóló, Genfben, az 1948. évi március hó 5. napján kelt egyezmény módosításának elfogadásáról
3/2000. (II. 16.) OGY határozat
az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) keretében 1951. december 6-án létrehozott és 1952. április 3-án hatályba lépett Nemzetközi Növényvédelmi Egyezménynek a FAO-konferencia 1997. novemberi, huszonkilencedik ülésszakán elfogadott módosításainak megerősítéséről
2/2000. (II. 8.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
1/2000. (II. 8.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!