Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
105/2001. (XII. 21.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról
104/2001. (XII. 21.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról
103/2001. (XII. 21.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról
102/2001. (XII. 21.) OGY határozat
a harcászati repülő erők fejlesztéséről
101/2001. (XII. 21.) OGY határozat
a felsőoktatás fejlesztésének kiemelt céljairól
100/2001. (XII. 21.) OGY határozat
a Nemzetőrség létrehozásáról
99/2001. (XII. 21.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
98/2001. (XII. 21.) OGY határozat
Rigler Zoltán összeférhetetlenségi ügyében
97/2001. (XII. 21.) OGY határozat
Sági József mentelmi ügyében
96/2001. (XII. 21.) OGY határozat
Kuncze Gábor mentelmi ügyében
95/2001. (XII. 21.) OGY határozat
dr. Kosztolányi Dénes mentelmi ügyében
94/2001. (XII. 21.) OGY határozat
a NATO irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletekhez történő magyar hozzájárulásról
93/2001. (XII. 21.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Holland Királyság között az egyes szociális biztonsági ellátások kivitelével kapcsolatos együttműködésről szóló, 2001. május 22-én, Hágában aláírt Egyezmény megerősítéséről
92/2001. (XII. 21.) OGY határozat
az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1995. január 31-én, az illegális tengeri kereskedelemről szóló, az Egyesült Nemzetek keretében létrejött, a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni Egyezmény 17. Cikkében foglaltak teljesítése érdekében létrejött Megállapodáshoz történő csatlakozásról
91/2001. (XII. 21.) OGY határozat
az Egyesült Nemzetek Montego Bayben, 1982. december 10-én aláírásra megnyitott Tengerjogi Egyezménye megerősítéséről, valamint XI. Részének végrehajtásával kapcsolatos, New Yorkban, 1994. július 24-én aláírásra megnyitott Megállapodáshoz történő csatlakozásról
90/2001. (XII. 20.) OGY határozat
az Országos Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
89/2001. (XII. 20.) OGY határozat
ifj. Hegedűs Lóránt mentelmi ügyében
88/2001. (XII. 20.) OGY határozat
dr. Dán János mentelmi ügyében
87/2001. (XII. 13.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
86/2001. (XII. 13.) OGY határozat
az adatvédelmi biztos választásáról
85/2001. (XII. 13.) OGY határozat
a 2002. évi választások pénzügyi támogatásáról
84/2001. (XII. 13.) OGY határozat
az Európai Megállapodás 62. cikk (3) bekezdésén alapuló, a Társulási Tanács 2/96. számú verseny végrehajtási szabályokról szóló határozata helyébe lépő társulási tanácsi határozat elfogadásáról
83/2001. (XII. 13.) OGY határozat
a Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Szkopjéban, 2001. április 13-án aláírt Egyezmény megerősítéséről
82/2001. (XII. 13.) OGY határozat
a Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Szkopjéban, 2001. április 13-án aláírt Megállapodás megerősítéséről
81/2001. (XII. 13.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a polgári ügyekben történő kölcsönös jogsegélyről szóló, Budapesten, 2001. augusztus 2-án aláírt szerződés megerősítéséről
80/2001. (XI. 30.) OGY határozat
a társadalmi szervezetek 2002. évi költségvetési támogatásának elosztásáról
79/2001. (XI. 13.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal között Budapesten, 2001. október 4-én aláírt együttműködési Megállapodás megerősítéséről
78/2001. (XI. 7.) OGY határozat
dr. Szabadi Béla mentelmi ügyében
77/2001. (XI. 7.) OGY határozat
dr. Rapcsák András mentelmi ügyében
76/2001. (XI. 7.) OGY határozat
dr. Faragó Péter mentelmi ügyében
75/2001. (XI. 7.) OGY határozat
a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2000. január 1.-december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
74/2001. (XI. 7.) OGY határozat
a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint az 1999. január 1.-december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
73/2001. (XI. 7.) OGY határozat
a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzés tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint az 1998. január 1.-december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
72/2001. (XI. 7.) OGY határozat
a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának megerősítéséről
71/2001. (XI. 7.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Vilniusban, 2001. május 4-én aláírt Megállapodás megerősítéséről
70/2001. (XI. 7.) OGY határozat
az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve Országgyűlés által történő megerősítéséről
69/2001. (X. 19.) OGY határozat
Burány Sándor mentelmi ügyében
68/2001. (X. 19.) OGY határozat
a munkanélküli-ellátások körének felülvizsgálatáról szóló jelentés elfogadásáról
67/2001. (X. 19.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
66/2001. (X. 19.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Tiranában, 2001. március 20-án aláírt Egyezmény megerősítéséről
65/2001. (X. 5.) OGY határozat
az „ENDURING FREEDOM” (Tartós Szabadság) - korábbi elnevezéssel „INFINITE JUSTICE” (Végtelen Igazság) - művelethez történő magyar hozzájárulásról
64/2001. (IX. 26.) OGY határozat
Csurka István mentelmi ügyében
63/2001. (IX. 26.) OGY határozat
az Állami Számvevőszék alelnökeit jelölő ideiglenes (eseti) bizottság felállításáról
62/2001. (IX. 25.) OGY határozat
a Magyar Köztársaságnak az Amerikai Egyesült Államokat ért terrortámadást követő kül- és biztonságpolitikai lépéseiről
61/2001. (IX. 24.) OGY határozat
az „INFINITE JUSTICE” (Végtelen Igazság) művelethez történő magyar hozzájárulásról
60/2001. (IX. 7.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
59/2001. (IX. 7.) OGY határozat
a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a kénkibocsátások további csökkentéséről szóló, Oslóban, 1994. június 14-én elfogadott Jegyzőkönyv megerősítéséről
58/2001. (IX. 7.) OGY határozat
a Magyar Köztársaságnak az Európai Környezetvédelmi Ügynökségben és az Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózatban való részvételéről szóló Megállapodás megerősítéséről
57/2001. (IX. 7.) OGY határozat
a terrorista bombatámadások visszaszorításáról, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 52. ülésszakán, 1997. december 15-én elfogadott nemzetközi Egyezmény megerősítéséről
56/2001. (IX. 7.) OGY határozat
az Európa Tanács keretében, 1997. május 14-én létrejött, az Állampolgárságról szóló Európai Egyezmény megerősítéséről
55/2001. (IX. 7.) OGY határozat
az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezményhez történő csatlakozásról
54/2001. (VI. 29.) OGY határozat
a Magyar Távirati Iroda Rt. Tulajdonosi Tanácsadó Testülete tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
53/2001. (VI. 21.) OGY határozat
a Magyar Távirati Iroda Rt. felügyelő bizottsága elnökének és egy tagjának megválasztásáról
52/2001. (VI. 21.) OGY határozat
dr. Torgyán József mentelmi ügyében
51/2001. (VI. 21.) OGY határozat
dr. Szabadi Béla mentelmi ügyében
50/2001. (VI. 21.) OGY határozat
Csintalan Sándor mentelmi ügyében
49/2001. (VI. 21.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
48/2001. (VI. 21.) OGY határozat
országgyűlési biztosok választásáról
47/2001. (VI. 18.) OGY határozat
Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Fenyőfő, Románd, Sikátor, Veszprémvarsány községek Veszprém megyéből Győr-Moson-Sopron megyéhez csatolásáról
46/2001. (VI. 18.) OGY határozat
dr. Szanyi Tibor mentelmi ügyében
45/2001. (VI. 18.) OGY határozat
dr. Torgyán József mentelmi ügyében
44/2001. (VI. 18.) OGY határozat
a Magyar Energia Hivatal 2000. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
43/2001. (VI. 18.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
42/2001. (VI. 18.) OGY határozat
az adatvédelmi biztos beszámolójának elfogadásáról
41/2001. (VI. 18.) OGY határozat
az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
40/2001. (VI. 18.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
39/2001. (VI. 18.) OGY határozat
a területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról
38/2001. (VI. 1.) OGY határozat
Barkóczy Gellért országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
37/2001. (VI. 1.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
36/2001. (VI. 1.) OGY határozat
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 38/1998. (VI. 26.) OGY határozat módosításáról
35/2001. (VI. 1.) OGY határozat
a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény megerősítéséről
34/2001. (VI. 1.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról
33/2001. (V. 18.) OGY határozat
a hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről szóló 60/1997. (VI. 4.) OGY határozat módosításáról
32/2001. (V. 14.) OGY határozat
a társadalmi szervezetek 2001. évi költségvetési támogatásának elosztásáról
31/2001. (V. 14.) OGY határozat
a mezőgazdasági termelők beszállítói biztonságát garantáló rendszer létrehozásáról
30/2001. (V. 14.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
29/2001. (V. 11.) OGY határozat
az Állami Számvevőszék 2000. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról
28/2001. (V. 11.) OGY határozat
a mezőgazdasági termelőket sújtó rendkívüli aszálykár kárenyhítési lehetőségeinek vizsgálatáról
27/2001. (V. 11.) OGY határozat
a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről
26/2001. (IV. 20.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
25/2001. (IV. 20.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról
24/2001. (IV. 20.) OGY határozat
a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről
23/2001. (IV. 20.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás megerősítéséről
22/2001. (III. 31.) OGY határozat
Székely Zoltán mentelmi ügyében
21/2001. (III. 30.) OGY határozat
Csurka István mentelmi ügyében
20/2001. (III. 30.) OGY határozat
a munkavédelem országos programjáról
19/2001. (III. 30.) OGY határozat
az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek kialakításáról és a kombinált fuvarozás elősegítéséről szóló megállapodás megerősítéséről
18/2001. (III. 9.) OGY határozat
Herbst János mentelmi ügyében
17/2001. (III. 9.) OGY határozat
Keller László mentelmi ügyében
16/2001. (III. 9.) OGY határozat
Keller László mentelmi ügyében
15/2001. (III. 9.) OGY határozat
Keller László mentelmi ügyében
14/2001. (III. 9.) OGY határozat
dr. Torgyán József mentelmi ügyében
13/2001. (III. 9.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
12/2001. (III. 9.) OGY határozat
az atomenergia 1999. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló beszámolóról
11/2001. (III. 9.) OGY határozat
a közúti járművek, valamint az azokba szerelhető és/vagy azokon használható tartozékok és alkatrészek műszaki világ-előírásainak kidolgozásáról szóló nemzetközi egyezményhez történő csatlakozásról
10/2001. (III. 9.) OGY határozat
a Magyar Nemzeti Bank kereskedelmi banki tevékenységével kapcsolatos vizsgálat eredményéről és a szükséges teendőkről
9/2001. (III. 9.) OGY határozat
az elítélt személyek átszállításáról szóló, Strasbourgban, 1983. március 21-én kelt Európai Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvének megerősítéséről
8/2001. (II. 15.) OGY határozat
Csurka István mentelmi ügyében
7/2001. (II. 15.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
6/2001. (II. 15.) OGY határozat
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 38/1998. (VI. 26.) OGY határozat módosításáról
5/2001. (II. 15.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról
4/2001. (II. 15.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Budapesten, 2000. október 12-én aláírt Egyezmény megerősítéséről
3/2001. (II. 15.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és vagyonadók területén Budapesten, 1992. szeptember 23-án aláírt Egyezményhez kapcsolódó, Varsóban, 2000. június 27-én aláírt Jegyzőkönyv megerősítéséről
2/2001. (II. 15.) OGY határozat
a Magyar Köztársaságnak a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség tőkeemelésében való részvételéről
1/2001. (II. 15.) OGY határozat
a Magyar Köztársaságnak az Európa Tanács Fejlesztési Bankja tőkeemelésében való részvételéről

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!