Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
140/2004. (XII. 23.) OGY határozat
dr. Sümeghy Csaba országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
139/2004. (XII. 23.) OGY határozat
Németh Zsolt országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
138/2004. (XII. 23.) OGY határozat
Lendvai Ildikó országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
137/2004. (XII. 23.) OGY határozat
dr. Kövér László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
136/2004. (XII. 23.) OGY határozat
Keller László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
135/2004. (XII. 23.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról
134/2004. (XII. 23.) OGY határozat
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 19/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról
133/2004. (XII. 23.) OGY határozat
az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés megerősítéséről
132/2004. (XII. 14.) OGY határozat
a délvidéki magyarokkal szemben a kollektív bűnösség elve alapján elkövetett véres cselekmények 60. évfordulóján
131/2004. (XII. 1.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról
130/2004. (XI. 24.) OGY határozat
Tápiószele Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete feloszlatásáról
129/2004. (XI. 23.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén, Új-Delhiben, 2003. november 3-án aláírt Egyezmény megerősítéséről
128/2004. (XI. 23.) OGY határozat
az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó (ALTHEA) művelethez történő magyar hozzájárulásról
127/2004. (XI. 17.) OGY határozat
a kárpátaljai magyar és német civil férfiak sztálini lágerekbe történt elhurcolásának 60. évfordulóján
126/2004. (XI. 17.) OGY határozat
az agrárgazdaság 2003. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról
125/2004. (XI. 17.) OGY határozat
az Országos Rádió és Televízió Testület egy tagjának megválasztásáról
124/2004. (XI. 17.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról
123/2004. (XI. 17.) OGY határozat
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 19/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról
122/2004. (XI. 10.) OGY határozat
a textil- és ruházati, valamint a bőr- és cipőipar súlyos helyzetének enyhítésére
121/2004. (XI. 10.) OGY határozat
Szijjártó Péter országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
120/2004. (XI. 10.) OGY határozat
Demeter Ervin országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
119/2004. (XI. 10.) OGY határozat
a Magyar Köztársaságnak az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezményhez kapcsolódó fenntartásai bejelentéséről
118/2004. (XI. 10.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az 1994. évi Bécsi Dokumentumot kiegészítő bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről és a katonai kapcsolatok fejlesztéséről Pozsonyban, 1998. február 4. napján aláírt és az 1998. évi LXXV. törvénnyel megerősített és kihirdetett Megállapodás megszüntetéséről
117/2004. (XI. 10.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a „Nyitott Égbolt” rendszer létrehozásáról Bukarestben, 1991. május 11. napján aláírt és a 44/1991. (IX. 6.) OGY határozattal megerősített Megállapodás megszüntetéséről
116/2004. (XI. 10.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között az EBESZ 1994. évi Bécsi Dokumentumát kiegészítő bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről és a katonai kapcsolatok fejlesztéséről Aradon, 1996. szeptember 6. napján aláírt és az 1996. évi LXXIX. törvénnyel megerősített és kihirdetett Megállapodás megszüntetéséről
115/2004. (XI. 10.) OGY határozat
az EUROCONTROL-nak a légiközlekedés biztonságával kapcsolatos együttműködésre vonatkozó, 1960. december 13-i, többször módosított nemzetközi Egyezménye egységes szerkezetbe foglalt szövegének, valamint az Európai Közösségnek az EUROCONTROL a légi közlekedés biztonságával kapcsolatos együttműködésre vonatkozó, 1960. december 13-i, többször módosított és az 1997. június 27-i Jegyzőkönyv által egységes szerkezetbe foglalt nemzetközi egyezményhez történő csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv megerősítéséről
114/2004. (XI. 10.) OGY határozat
a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló, Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott Egyezmény XI. és XXI. Cikkeire vonatkozó módosítások megerősítéséről
113/2004. (XI. 3.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról
112/2004. (XI. 3.) OGY határozat
egyes honvédelmi tárgyú országgyűlési határozatok módosításáról
111/2004. (X. 27.) OGY határozat
Végh László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
110/2004. (X. 27.) OGY határozat
Balla György országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
109/2004. (X. 27.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról
108/2004. (X. 27.) OGY határozat
az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezménynek a felügyelő hatóságokról és a személyes adatok országhatárokat átlépő áramlásáról szóló, Strasbourgban, 2001. november 8-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvének megerősítéséről
107/2004. (X. 20.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról
106/2004. (X. 20.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról
105/2004. (X. 20.) OGY határozat
az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés aláírásáról
104/2004. (X. 13.) OGY határozat
Tompa Sándor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
103/2004. (X. 13.) OGY határozat
Tasó László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
102/2004. (X. 13.) OGY határozat
Keleti György országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
101/2004. (X. 13.) OGY határozat
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 19/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról
100/2004. (X. 13.) OGY határozat
a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2003. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról
99/2004. (X. 13.) OGY határozat
a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2002. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról
98/2004. (X. 13.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és Québec Kormánya között a szociális biztonságról szóló, Ottawában, 2004. május 12-én aláírt megállapodás megerősítéséről
97/2004. (X. 13.) OGY határozat
az Egészségügyi Világszervezet Alkotmánya 24. és 25. Cikke módosításának megerősítéséről
96/2004. (X. 6.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról
95/2004. (X. 6.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Szövetségi Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről, Budapesten, 2001. június 20-án aláírt Megállapodás megerősítéséről
94/2004. (IX. 29.) OGY határozat
a miniszterelnök megválasztásáról
93/2004. (IX. 28.) OGY határozat
a Magyar Nemzeti Bank 2001. évi üzleti jelentése és éves beszámolója elfogadásáról
92/2004. (IX. 28.) OGY határozat
az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a alapján az M6-os autópálya érdi tető-Dunaújváros M6-M8 csomópont közötti szakasz koncessziós szerződésének megkötéséhez
91/2004. (IX. 28.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köztársaságban élő szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban élő magyar kisebbség jogainak védelméről szóló, Budapesten, 2003. október 21-én aláírt Egyezmény megerősítéséről
90/2004. (IX. 23.) OGY határozat
az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a alapján az M5-ös autópályának a matricás rendszerbe történő bekapcsolásához, valamint továbbépítéséhez szükséges koncessziós szerződésmódosításhoz
89/2004. (IX. 23.) OGY határozat
a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2003. január 1.-december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
88/2004. (IX. 15.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április 27-én aláírt Egyezmény megerősítéséről
87/2004. (IX. 15.) OGY határozat
a 2004. évi olimpiai és paralimpiai játékok ideje alatt Görögországnak nyújtott NATO-támogatáshoz történő magyar katonai hozzájárulásról szóló jelentés elfogadásáról
86/2004. (IX. 15.) OGY határozat
az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai részvételről szóló jelentés elfogadásáról
85/2004. (IX. 15.) OGY határozat
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 62. ülésszakán elfogadott, a kereskedelmi hajók minimális követelményeiről szóló 147. számú Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó 1996. évi Jegyzőkönyv, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciájának 91. ülésszakán elfogadott, a tengerészek személyazonosító okmányairól szóló 185. számú Egyezmény megerősítéséről
84/2004. (IX. 15.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról
83/2004. (IX. 15.) OGY határozat
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 19/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról
82/2004. (IX. 15.) OGY határozat
országos népszavazás elrendeléséről
81/2004. (IX. 8.) OGY határozat
dr. Wekler Ferenc országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
80/2004. (IX. 8.) OGY határozat
dr. Wekler Ferenc országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
79/2004. (IX. 8.) OGY határozat
dr. Újhelyi István országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
78/2004. (IX. 8.) OGY határozat
dr. Faragó Péter országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
77/2004. (IX. 8.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról
76/2004. (IX. 8.) OGY határozat
az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzését végző bizottság tagjainak megerősítéséről
75/2004. (IX. 8.) OGY határozat
a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezményhez történő csatlakozásról
74/2004. (IX. 8.) OGY határozat
a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Alapokmányának az Ügynökség 1999. évi 43. Közgyűlésén elfogadott módosítása megerősítéséről
73/2004. (IX. 8.) OGY határozat
az Egyesült Nemzetek Szervezete Meridában, 2003. december 10-én kelt Korrupció Elleni Egyezményének megerősítéséről
72/2004. (VIII. 30.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról
71/2004. (VI. 22.) OGY határozat
az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásáról, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges kormányzati intézkedésekről
70/2004. (VI. 22.) OGY határozat
a Gazdasági Versenyhivatal 2003. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról
69/2004. (VI. 22.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról
68/2004. (VI. 22.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról
67/2004. (VI. 22.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a katasztrófák és más súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Rigában, 2003. november 19. napján aláírt Megállapodás megerősítéséről
66/2004. (VI. 22.) OGY határozat
a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján létrehozott, a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló, Brüsszelben, 1997. december 18-án kelt Egyezményhez való csatlakozásáról és annak ideiglenes alkalmazásáról
65/2004. (VI. 22.) OGY határozat
a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján létrehozott, az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló, Brüsszelben, 1995. július 26-án kelt Egyezményhez és annak szerves részét képező jegyzőkönyvekhez, valamint az Egyezmény ideiglenes alkalmazásáról szóló 1995. július 26-án aláírt Megállapodáshoz való csatlakozásáról
64/2004. (VI. 14.) OGY határozat
dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
63/2004. (VI. 14.) OGY határozat
dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
62/2004. (VI. 14.) OGY határozat
a közszolgálati média részvénytársaságok struktúraátalakításának támogatásáról
61/2004. (VI. 14.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 2003. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
60/2004. (VI. 14.) OGY határozat
az adatvédelmi biztos 2003. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
59/2004. (VI. 14.) OGY határozat
az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2003. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
58/2004. (VI. 14.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Belarusz Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 2002. február 19-én aláírt Egyezmény megerősítéséről
57/2004. (V. 25.) OGY határozat
a magyar tudomány helyzetéről 2001-2002. szóló beszámoló elfogadásáról
56/2004. (V. 25.) OGY határozat
a Magyar Köztársaságnak egyes, a polgári jogsegélyt szabályozó nemzetközi szerződésekhez történő csatlakozásáról
55/2004. (V. 25.) OGY határozat
az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló Megállapodás módosításának jóváhagyásáról
54/2004. (V. 25.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Budapesten, 2003. szeptember 29. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről
53/2004. (V. 18.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Pozsonyban, 2003. október 9. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről
52/2004. (V. 18.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a minősített információk kölcsönös védelméről szóló, Budapesten, 2003. március 20-án aláírt Biztonsági Megállapodás megerősítéséről
51/2004. (V. 18.) OGY határozat
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 89. ülésszakán elfogadott, a mezőgazdaság munkavédelméről szóló 184. számú Egyezményről és a mezőgazdaság munkavédelméről szóló 192. számú Ajánlásról, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 90. ülésszakán elfogadott, a munkavédelemről szóló 1981. évi Egyezményt kiegészítő 2002. évi Jegyzőkönyvről és a foglalkozási betegségek jegyzékéről szóló 194. számú Ajánlásról szóló beszámoló elfogadásáról
50/2004. (V. 18.) OGY határozat
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti Tanácsa elnökének megválasztásáról
49/2004. (V. 18.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról
48/2004. (V. 18.) OGY határozat
a magyar tudomány helyzetéről 1999-2000. szóló beszámoló elfogadásáról
47/2004. (V. 18.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról
46/2004. (V. 18.) OGY határozat
országos népszavazás elrendeléséről
45/2004. (V. 11.) OGY határozat
dr. Wekler Ferenc országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
44/2004. (V. 11.) OGY határozat
dr. Kékesi Tibor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
43/2004. (V. 11.) OGY határozat
dr. Kékesi Tibor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
42/2004. (V. 11.) OGY határozat
az Országos Rádió és Televízió Testület 2003. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
41/2004. (V. 11.) OGY határozat
a Nemzeti Környezetvédelmi Program 2001-2002. évi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról
40/2004. (V. 11.) OGY határozat
a Nemzeti Környezetvédelmi Program 1999-2000. évi végrehajtásának helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról
39/2004. (V. 11.) OGY határozat
a Nemzeti Környezetvédelmi Program 1997-1998. évi végrehajtásának helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról
38/2004. (V. 11.) OGY határozat
a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióról szóló Szerződés K.3. Cikkén alapuló, az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló, 1995. július 26-án kelt Egyezményhez (Europol Egyezmény) és Jegyzőkönyveihez történő csatlakozásáról
37/2004. (IV. 26.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról
36/2004. (IV. 26.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság csatlakozásáról a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról szóló, Kyotóban, 1973. május 18-án kelt nemzetközi egyezmény Brüsszelben, 1999. június 26-án létrehozott Módosító Jegyzőkönyvéhez
35/2004. (IV. 26.) OGY határozat
az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény és mellékletei megerősítéséről
34/2004. (IV. 26.) OGY határozat
az Európai Szociális Kartával kapcsolatos kötelezettségek vállalásáról
33/2004. (IV. 19.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról
32/2004. (IV. 19.) OGY határozat
a védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai értéket képviselő tenyésztett magyar állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról
31/2004. (IV. 19.) OGY határozat
az ipari balesetek határokon átterjedő hatásaiból eredően a határvizeken okozott károkért viselt polgári jogi felelősségről és kártérítésről szóló, Kijevben, 2003. május 21-én aláírt Jegyzőkönyv megerősítéséről
30/2004. (IV. 6.) OGY határozat
az óvoda- és iskolabezárások okait vizsgáló bizottság munkájáról szóló jelentés elfogadásáról és a szükséges kormányzati intézkedésekről
29/2004. (IV. 6.) OGY határozat
a Kormány által 2004. február 11-én bejelentett, az M5-ös autópálya megvásárlásával és továbbépítésével kapcsolatos kormánydöntés körülményeinek és az ez alapján az AKA Rt.-vel megkötni tervezett szerződések várható következményeinek kivizsgálására létrehozott országgyűlési vizsgálóbizottság, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
28/2004. (IV. 6.) OGY határozat
a kis- és középvállalkozások helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről szóló 2002. évi jelentés elfogadásáról
27/2004. (IV. 6.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról
26/2004. (IV. 6.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között, Budapesten, 2002. november 4-én aláírt Konzuli Egyezmény megerősítéséről
25/2004. (III. 31.) OGY határozat
Tállai András országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
24/2004. (III. 31.) OGY határozat
az M5-ös autópálya megvásárlására és továbbépítésére vonatkozó, 2004. február 11-én bejelentett kormánydöntés alapján megkötött szerződéseknek állami számvevőszéki vizsgálatáról
23/2004. (III. 31.) OGY határozat
a Kormány által 2004. február 11-én bejelentett, az M5-ös autópálya megvásárlásával és továbbépítésével kapcsolatos kormánydöntés körülményeinek és az ez alapján az AKA Rt.-vel megkötni tervezett szerződések várható következményeinek kivizsgálására országgyűlési vizsgálóbizottság létrehozásáról
22/2004. (III. 31.) OGY határozat
az Állami Számvevőszék 2003. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról
21/2004. (III. 31.) OGY határozat
a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége tisztségviselőinek és tagjainak választásáról szóló 21/2003. (III. 13.) OGY határozat módosításáról
20/2004. (III. 31.) OGY határozat
az Országos Rádió és Televízió Testület elnökének és tagjainak megválasztásáról
19/2004. (III. 26.) OGY határozat
a 2003-2015-ig szóló magyar közlekedéspolitikáról
18/2004. (III. 24.) OGY határozat
a Magyar Rádió Közalapítvány 2002. április 1.-2003. március 27. közötti tevékenységéről szóló beszámolóról
17/2004. (III. 24.) OGY határozat
a Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2002. január 1-jétől 2002. december 31-ig terjedő időszakáról szóló beszámolóról
16/2004. (III. 24.) OGY határozat
a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 2002. január 1. és 2002. december 31. közötti tevékenységéről szóló beszámolóról
15/2004. (III. 24.) OGY határozat
a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról
14/2004. (III. 24.) OGY határozat
a Magyar Honvédség hosszú távú fejlesztésének irányairól
13/2004. (III. 18.) OGY határozat
a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvizsgálásáról és hatékonyságvizsgálatáról szóló Jelentés elfogadásáról
12/2004. (III. 10.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 2003. április 9. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről
11/2004. (III. 10.) OGY határozat
a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) megerősítéséről
10/2004. (III. 10.) OGY határozat
a Bernben, 1980. május 9-én kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv megerősítéséről
9/2004. (III. 10.) OGY határozat
a „Távközlési erőforrások biztosításáról katasztrófaelhárítás és mentés céljaira” tárgyú Tamperei Egyezmény megerősítéséről
8/2004. (III. 10.) OGY határozat
az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének megerősítéséről
7/2004. (III. 10.) OGY határozat
a holocaust roma áldozatainak nemzetközi és hazai kárpótlását vizsgáló parlamenti vizsgálóbizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
6/2004. (III. 2.) OGY határozat
országgyűlési vizsgálóbizottság létrehozásáról „Az Orbán-kormány (az 1998-2002-es kormányzati ciklus) alatt a Millenáris Kht. és a Kisrókus 2000 Kft., a Magyar Fejlesztési Bank Rt., a Miniszterelnöki Hivatal és annak Országimázs Központja, valamint az Ifjúsági- és Sportminisztérium, a Sportfolió Kht. működésével és gazdálkodásával, továbbá vezetőik, vezető tisztségviselőik és tisztviselőik döntéseivel, intézkedéseivel kapcsolatban felmerülő - a politikai, erkölcsi és jogi felelősség kérdését is felvető - közéleti tisztaságot sértő cselekmények, ezzel összefüggő esetleges vagyongyarapodások, valamint mindezzel összefüggésben az Orbán-kormány kormányzati és kormánypárti politikusai, vezetői - különösen Orbán Viktor, Stumpf István és Deutsch Tamás - érintettségének és esetleges felelősségének kivizsgálására”
5/2004. (III. 2.) OGY határozat
a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2002. évben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentés elfogadásáról
4/2004. (III. 2.) OGY határozat
a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás megerősítéséről
3/2004. (III. 2.) OGY határozat
a Magyar Rádió Közalapítvány Ellenőrző Testülete és a Hungária Televízió Közalapítvány Ellenőrző Testülete elnökeinek és tagjainak választásáról
2/2004. (III. 2.) OGY határozat
a Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége és a Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége tisztségviselőinek és tagjainak választásáról
1/2004. (II. 20.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!