Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
113/2007. (XII. 22.) OGY határozat
a Lisszaboni Szerződés kihirdetéséhez kapcsolódóan az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkéről
112/2007. (XII. 19.) OGY határozat
a Budapest VIII., Köztársaság tér 27. szám alatti, kincstári vagyon részét képező épület értékesítése tárgyában megkötött megállapodás állami számvevőszéki vizsgálatáról
111/2007. (XII. 19.) OGY határozat
országos népszavazás elrendeléséről
110/2007. (XII. 19.) OGY határozat
országos népszavazás elrendeléséről
109/2007. (XII. 19.) OGY határozat
országos népszavazás elrendeléséről
108/2007. (XII. 14.) OGY határozat
dr. Juhászné Lévai Katalin országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
107/2007. (XII. 14.) OGY határozat
a Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége és a Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége tisztségviselőinek és tagjainak választásáról szóló 2/2004. (III. 2.) OGY határozat módosításáról
106/2007. (XII. 6.) OGY határozat
a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról
105/2007. (XII. 6.) OGY határozat
népi kezdeményezésről
104/2007. (XII. 6.) OGY határozat
a Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról
103/2007. (XII. 6.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról
102/2007. (XI. 22.) OGY határozat
az agrárgazdaság 2006. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról
101/2007. (XI. 22.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
100/2007. (XI. 14.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság hosszú távú fenntartható fejlődésével kapcsolatos tervezési és egyeztetési folyamat feladatairól
99/2007. (XI. 8.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
98/2007. (XI. 8.) OGY határozat
az állami intézményeknek és szervezeteknek az „Együtt Egymásért, Egy-másért Alapítvány” működésével kapcsolatos korrupciógyanús ügyekben való részvételének körülményeit és az „Együtt Egymásért, Egy-másért Alapítvány” működésének nemzetbiztonsági kockázatait vizsgáló bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
97/2007. (X. 31.) OGY határozat
a 25/2007. (III. 20.) OGY határozat alapján az M6-os autópálya Szekszárd-Bóly közötti szakaszának és az M60-as autópálya Bóly-Pécs közötti szakaszának koncesszióba adására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménye vonatkozásában az Országgyűlés jóváhagyásának megadásáról
96/2007. (X. 31.) OGY határozat
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdése alapján az M6-os autópálya Dunaújváros-Szekszárd közötti szakaszának koncesszióba adására vonatkozó közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges országgyűlési felhatalmazás megadásáról
95/2007. (X. 31.) OGY határozat
a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2005. évben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentés elfogadásáról
94/2007. (X. 31.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
93/2007. (X. 18.) OGY határozat
Lengyel Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
92/2007. (X. 18.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
91/2007. (X. 18.) OGY határozat
népi kezdeményezésről
90/2007. (X. 12.) OGY határozat
az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtását felügyelő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 56/2006. (XII. 20.) OGY határozat módosításáról
89/2007. (X. 12.) OGY határozat
a Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 11/2007. (III. 7.) OGY határozat módosításáról
88/2007. (X. 12.) OGY határozat
Tóth András országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
87/2007. (X. 12.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
86/2007. (X. 5.) OGY határozat
a Szülőföld Alap 2005-2006. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
85/2007. (X. 5.) OGY határozat
a Magyar Rádió Közalapítvány Ellenőrző Testülete és a Hungária Televízió Közalapítvány Ellenőrző Testülete elnökeinek és tagjainak választásáról szóló 3/2004. (III. 2.) OGY határozat módosításáról
84/2007. (X. 5.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
83/2007. (IX. 28.) OGY határozat
dr. Kupper András országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
82/2007. (IX. 28.) OGY határozat
dr. Juhászné Lévai Katalin országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
81/2007. (IX. 28.) OGY határozat
Gyurcsány Ferenc országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
80/2007. (IX. 28.) OGY határozat
dr. Fodor Gábor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
79/2007. (IX. 28.) OGY határozat
Bencsik János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
78/2007. (IX. 28.) OGY határozat
az 1998-2006 közötti költségvetési éveket érintően, az Országgyűlés, a Miniszterelnöki Hivatal és a minisztériumok hatáskörében hozott döntéssel, államháztartáson kívüli szervezetek részére történt ingyenes vagyoni juttatásokkal kapcsolatos eljárások szabályszerűségének kivizsgálására parlamenti vizsgálóbizottság felállításáról
77/2007. (IX. 28.) OGY határozat
a „Kábítószerügyi eseti bizottság” létrehozásáról szóló 14/2007. (III. 7.) OGY határozat módosításáról
76/2007. (IX. 28.) OGY határozat
a „Fogyasztóvédelmi eseti bizottság” létrehozásáról szóló 12/2007. (III. 7.) OGY határozat módosításáról
75/2007. (IX. 28.) OGY határozat
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 13/2006. (V. 16.) OGY határozat módosításáról
74/2007. (IX. 28.) OGY határozat
országgyűlési biztos választásáról
73/2007. (IX. 21.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormányának a NATO iraki Kiképző Missziójában történő magyar katonai részvétellel kapcsolatos döntéséről szóló beszámoló elfogadásáról
72/2007. (IX. 21.) OGY határozat
a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január 1.-december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
71/2007. (IX. 21.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
70/2007. (IX. 13.) OGY határozat
az Irak demokratikus újjáépítéséhez szükséges stabilizációs és humanitárius műveletekben résztvevő külföldi fegyveres erők Magyar Köztársaság területén 2006. évben végrehajtott áthaladásáról szóló jelentés elfogadásáról
69/2007. (VI. 28.) OGY határozat
az úthasználattal arányos elektronikus díjfizetési rendszer magyarországi bevezetéséről
68/2007. (VI. 28.) OGY határozat
a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről
67/2007. (VI. 28.) OGY határozat
a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről
66/2007. (VI. 27.) OGY határozat
a Szentgotthárd és térsége környezeti állapotának megóvásáról és javításáról
65/2007. (VI. 27.) OGY határozat
a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról
64/2007. (VI. 27.) OGY határozat
a Magyar Távirati Iroda Zrt. 2006. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
63/2007. (VI. 27.) OGY határozat
dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság elnöke mentelmi ügyében
62/2007. (VI. 27.) OGY határozat
az állami intézményeknek és szervezeteknek az „Együtt Egymásért, Egy-másért Alapítvány” működésével kapcsolatos korrupciógyanús ügyekben való részvételének körülményeit és az „Együtt Egymásért, Egy-másért Alapítvány” működésének nemzetbiztonsági kockázatait vizsgáló bizottság létrehozásáról
61/2007. (VI. 27.) OGY határozat
a Kutatási és innovációs eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
60/2007. (VI. 27.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
59/2007. (VI. 26.) OGY határozat
az audiovizuális média szabályozásának reformjáról
58/2007. (VI. 26.) OGY határozat
a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló törvényben meghatározott pályázati eljárás országgyűlési ellenőrzését szolgáló eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
57/2007. (VI. 26.) OGY határozat
a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló törvényben meghatározott pályázati eljárás országgyűlési ellenőrzését szolgáló eseti bizottság felállításáról
56/2007. (VI. 20.) OGY határozat
„Kutatási és innovációs eseti bizottság” létrehozásáról
55/2007. (VI. 20.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
54/2007. (VI. 20.) OGY határozat
az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtását felügyelő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 56/2006. (XII. 20.) OGY határozat módosításáról
53/2007. (VI. 13.) OGY határozat
az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) való magyar részvételről szóló 44/2006. (X. 10.) OGY határozat módosításáról
52/2007. (VI. 13.) OGY határozat
országgyűlési biztos választásáról
51/2007. (VI. 6.) OGY határozat
a Magyar Honvédség további fejlesztésének irányairól
50/2007. (VI. 6.) OGY határozat
a Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 11/2007. (III. 7.) OGY határozat módosításáról
49/2007. (V. 31.) OGY határozat
Sándor István országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
48/2007. (V. 31.) OGY határozat
az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a alapján a Kormányzati Negyed beruházás részeként létrejövő Kormányzati Épület(együttes) megvalósítását célzó közbeszerzési eljárás megkezdéséhez és az eredményes közbeszerzési eljárás esetén a szerződéskötéshez
47/2007. (V. 31.) OGY határozat
a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032
46/2007. (V. 31.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 2006. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
45/2007. (V. 31.) OGY határozat
az adatvédelmi biztos 2006. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
44/2007. (V. 31.) OGY határozat
az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2006. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
43/2007. (V. 23.) OGY határozat
a Gazdasági Versenyhivatal 2006. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló jelentés elfogadásáról
42/2007. (V. 23.) OGY határozat
a Gazdasági Versenyhivatal 2005. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló jelentés elfogadásáról
41/2007. (V. 23.) OGY határozat
az Állami Számvevőszék 2006. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról
40/2007. (V. 9.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
39/2007. (V. 9.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról
38/2007. (V. 9.) OGY határozat
a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról (2003-2005. évek vonatkozásában) szóló jelentés elfogadásáról, valamint a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról szóló 96/2000. (XII. 11.) OGY határozat módosításáról
37/2007. (V. 9.) OGY határozat
népi kezdeményezésről
36/2007. (V. 3.) OGY határozat
a Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 11/2007. (III. 7.) OGY határozat módosításáról
35/2007. (IV. 25.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
34/2007. (IV. 19.) OGY határozat
a Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakáról szóló beszámoló elfogadásáról
33/2007. (IV. 19.) OGY határozat
a Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2004. január 1-jétől 2004. december 31-ig terjedő időszakáról szóló beszámoló elfogadásáról
32/2007. (IV. 19.) OGY határozat
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 95. ülésszakán elfogadott, a munkavédelemről szóló 187. számú Keretegyezményről és a munkavédelemről szóló 197. számú Ajánlásról, valamint a munkaviszonyról szóló 198. számú Ajánlásról szóló beszámoló elfogadásáról
31/2007. (IV. 19.) OGY határozat
az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtását felügyelő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 56/2006. (XII. 20.) OGY határozat módosításáról
30/2007. (IV. 5.) OGY határozat
a „Fogyasztóvédelmi eseti bizottság” létrehozásáról szóló 12/2007. (III. 7.) OGY határozat, valamint a „Kábítószerügyi eseti bizottság” létrehozásáról szóló 14/2007. (III. 7.) OGY határozat módosításáról
29/2007. (IV. 5.) OGY határozat
a Kábítószerügyi eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2007. (III. 7.) OGY határozat módosításáról
28/2007. (III. 28.) OGY határozat
az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
27/2007. (III. 28.) OGY határozat
a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság létrehozásáról szóló 70/1997. (VII. 15.) OGY határozat módosításáról
26/2007. (III. 28.) OGY határozat
a 125 éves MTI - Éves jelentés 2005. című beszámolójáról
25/2007. (III. 20.) OGY határozat
az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdése alapján az M6-os autópályává fejleszthető autóút Szekszárd-Bóly közötti szakaszának és az M60-as autópályává fejleszthető autóút Bóly-Pécs közötti szakaszának koncesszióba adására vonatkozó közbeszerzési eljárás megkezdéséhez
24/2007. (III. 20.) OGY határozat
a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló 1972. évi UNESCO Világörökség Egyezmény 2002-2006. közötti magyarországi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról
23/2007. (III. 20.) OGY határozat
az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek végrehajtásáról és a Kormányképviselet tevékenységéről
22/2007. (III. 20.) OGY határozat
az Alkotmánybíróság két tagjának megválasztásáról
21/2007. (III. 14.) OGY határozat
Tóth József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
20/2007. (III. 14.) OGY határozat
dr. Lázár János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
19/2007. (III. 14.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
18/2007. (III. 14.) OGY határozat
a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége tisztségviselőinek és tagjainak választásáról
17/2007. (III. 14.) OGY határozat
a Magyar-Lengyel Barátság Napjáról
16/2007. (III. 7.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2003. február-2005. február) szóló beszámoló elfogadásáról
15/2007. (III. 7.) OGY határozat
a második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2004. évi végrehajtásának helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról
14/2007. (III. 7.) OGY határozat
Kábítószerügyi eseti bizottság” létrehozásáról
13/2007. (III. 7.) OGY határozat
a Kábítószerügyi eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
12/2007. (III. 7.) OGY határozat
Fogyasztóvédelmi eseti bizottság” létrehozásáról
11/2007. (III. 7.) OGY határozat
a Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
10/2007. (II. 21.) OGY határozat
a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X. 28.) OGY határozat módosításáról
9/2007. (II. 21.) OGY határozat
dr. Lázár János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
8/2007. (II. 21.) OGY határozat
az Alkotmánybíróság két tagjának megválasztásáról
7/2007. (II. 13.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
6/2007. (II. 13.) OGY határozat
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2006. október 1-jei választásának megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter által benyújtott jelentés elfogadásáról
5/2007. (II. 13.) OGY határozat
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2006. október 1-jén megtartott választásáról szóló - az Országos Választási Bizottság által benyújtott - jelentés elfogadásáról
4/2007. (II. 13.) OGY határozat
Irak demokratikus újjáépítéséhez szükséges stabilizációs és humanitárius műveletekben résztvevő külföldi fegyveres erők Magyar Köztársaság területén történő áthaladásáról szóló jelentés elfogadásáról
3/2007. (II. 13.) OGY határozat
egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról
2/2007. (II. 13.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormányának a NATO iraki Kiképző Missziójában történő magyar katonai részvétellel kapcsolatos döntéséről szóló beszámoló elfogadásáról
1/2007. (II. 13.) OGY határozat
az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének rigai csúcstalálkozója idejére nyújtott NATO támogatáshoz történő magyar katonai hozzájárulásról szóló beszámoló elfogadásáról

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!