Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
36/2016. (XII. 19.) OGY határozat
a keresztényüldözés és a közel-keleti és afrikai népirtás elítéléséről és az üldözöttek támogatásáról
35/2016. (XII. 19.) OGY határozat
a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 35/2013. (V. 16.) OGY határozat módosításáról
34/2016. (XII. 14.) OGY határozat
az ügyészség 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
33/2016. (XII. 14.) OGY határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2015. évi beszámolója elfogadásáról
32/2016. (XII. 14.) OGY határozat
a Kúria elnökének a Kúria 2015. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámolójának elfogadásáról
31/2016. (XI. 23.) OGY határozat
az Alkotmánybíróság négy tagjának megválasztásáról
30/2016. (XI. 23.) OGY határozat
az Alkotmánybíróság elnökének megválasztásáról
29/2016. (XI. 23.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
28/2016. (XI. 14.) OGY határozat
A magyar haditengerészek és a hősi halált halt magyar haditengerészek emléknapjáról
27/2016. (XI. 8.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
26/2016. (X. 27.) OGY határozat
a „Földet a gazdáknak!” Programról
25/2016. (X. 27.) OGY határozat
az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról
24/2016. (X. 27.) OGY határozat
országos népszavazásról
23/2016. (X. 27.) OGY határozat
országos népszavazásról
22/2016. (X. 14.) OGY határozat
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada között az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) aláírásával kapcsolatos álláspontról
21/2016. (X. 13.) OGY határozat
Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2015. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról
20/2016. (X. 13.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
19/2016. (X. 13.) OGY határozat
az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
18/2016. (X. 3.) OGY határozat
a magyar-bolgár barátság napjáról
17/2016. (IX. 27.) OGY határozat
az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 32/2014. (VII. 8.) OGY határozat módosításáról
16/2016. (IX. 14.) OGY határozat
dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
15/2016. (IX. 14.) OGY határozat
a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat módosításáról
14/2016. (IX. 14.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
13/2016. (IX. 14.) OGY határozat
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
12/2016. (VI. 17.) OGY határozat
egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról
11/2016. (VI. 17.) OGY határozat
az Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási megállapodásaival kapcsolatos követelményekről
10/2016. (VI. 8.) OGY határozat
a Független Rendészeti Panasztestület tagjainak megválasztásáról szóló 10/2008. (II. 28.) OGY határozat módosításáról
9/2016. (V. 10.) OGY határozat
a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról
8/2016. (V. 10.) OGY határozat
országos népszavazás elrendeléséről
7/2016. (IV. 5.) OGY határozat
gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulójáról való megemlékezésről
6/2016. (IV. 5.) OGY határozat
a Magyar Felsőoktatás Napjáról
5/2016. (IV. 5.) OGY határozat
a 2017. év Arany János-emlékévvé nyilvánításáról
4/2016. (III. 17.) OGY határozat
dr. Tóth Bertalan országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
3/2016. (III. 17.) OGY határozat
dr. Oláh Lajos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
2/2016. (III. 2.) OGY határozat
a 2016-os év magyar-lengyel szolidaritás évének nyilvánításáról
1/2016. (III. 2.) OGY határozat
Gőgös Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!