Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Időállapot: közlönyállapot (1992.VI.12.)

Tartalomjegyzék

1992. évi XXXVII. törvény

az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi szervezetek vagyonelszámoltatásáról szóló 1990. évi LXXIII. törvény módosításáról * 

Az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi szervezetek vagyonelszámoltatásáról szóló, 1990. évi LXXIII. törvény az alábbiak szerint módosul:

1. § Az 1990. évi LXXIII. törvény 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § (1) A 2. § a)-d) pontjában felsorolt vagyontárgyakat a törvény hatálybalépésétől az Országgyűlés további intézkedéséig, de legkésőbb 1992. december 31-ig tilos elidegeníteni vagy megterhelni.

(2) Ha az Országgyűlés eltérően nem rendelkezik, az (1) bekezdésben meghatározott tilalom hatályát veszti azon társadalmi szervezet vagyontárgyaira vonatkozóan, amelynek elszámolásáról szóló állami számvevőszéki beszámolót az Országgyűlés elfogadta.”

2. § Ez a törvény 1992. június 16-án lép hatályba.A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!