Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Időállapot: közlönyállapot (2008.III.20.)

Tartalomjegyzék

28/2008. (III. 20.) OGY határozat

az Új Tulajdonosi Programról * 

1. A polgárosodás állami ösztönzése nemzeti érdek: az ország sikere a polgárai gyarapodásán alapszik. A polgárosodás ösztönzése érdekében az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 2008. április 30-ig dolgozzon ki részletes programot az állami tulajdon egyes elemeinek magántulajdonba adására, hogy ezzel még a többségi állami tulajdonban maradó vállalatok gazdálkodásában is új érdekeltség, a tulajdonos polgár felelőssége jelenjen meg.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az Új Tulajdonosi Program kidolgozása során biztosítsa, hogy a lehető legszélesebb kör vehessen részt a programban, az állam tulajdonából mindenki egységes elvek szerint részesülhessen, a kedvezményekkel mindenki egyforma eséllyel élhessen, a felelős tulajdonlás élményét minél többen tapasztalhassák meg. Az Új Tulajdonosi Program megvalósulása során biztosítani kell a tulajdonszerzés teljes átláthatóságát, a közvagyonnal való felelős gazdálkodás követelményének érvényesülését.

3. Az Új Tulajdonosi Program végrehajtásának ellenőrzésére az Országgyűlés eseti bizottságot hoz létre.

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!