Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Időállapot: közlönyállapot (2013.IV.25.)

Tartalomjegyzék

2013. évi XLIX. törvény

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról * 

1. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„24. § (1) A jegyző, főjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2018. Minden jog fenntartva!