Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Időállapot: közlönyállapot (2016.X.14.)

Tartalomjegyzék

22/2016. (X. 14.) OGY határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada között az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) aláírásával kapcsolatos álláspontról * 

Az Országgyűlés az Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási megállapodásaival kapcsolatos követelményekről szóló 11/2016. (VI. 17.) OGY határozata meghatározta az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada között létrehozandó, az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) (a továbbiakban: Megállapodás) kapcsán követendő célkitűzéseket. Erre tekintettel, a Megállapodás szövegének végleges megállapításával kapcsolatos álláspontjáról az Országgyűlés a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés a fenti célkitűzések teljesülését - a Megállapodás véglegesen megállapított szövegének ismeretében - a kötelező hatály elismerésére történő felhatalmazás megadására irányuló eljárásában vizsgálja azzal, hogy a Megállapodás tagállami hatáskörben megállapított rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazását nem hagyja jóvá.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!