Időállapot: közlönyállapot (1990.II.12.)

1990. évi III. törvény

az egyes állami és pártfunkciót betöltött, illetőleg betöltő vezetők vagyonnyilatkozatáról * 

1. § Akik az 1980. június 8-ától számított két parlamenti ciklus idején magas állami, illetőleg párttisztséget töltöttek vagy töltenek be - az Elnöki Tanács elnökei, titkárai és tagjai, a Minisztertanács elnökei és tagjai, az államtitkárok, az Országgyűlés elnökei és alelnökei, a Fővárosi Tanács és a megyei tanácsok elnökei, illetőleg az MSZMP volt elnöke, főtitkára, titkárai, politikai bizottsági tagjai, valamint fővárosi és megyei első titkárai, továbbá a jelenleg működő pártok és társadalmi szervezetek országos vezetői - 1990. február 25-éig kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni.

2. § (1) A vagyonnyilatkozat tartalmát az országgyűlési bizottság kérésére az Adó- és Pénzügyi Ellenőrző Hivatal - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - köteles ellenőrizni. Az ellenőrzés célja az, hogy megállapítsa azt, hogy a vagyonnyilatkozat valós tényeken alapul-e.

(2) A vagyonnyilatkozat tartalmára egyebekben a külön jogszabályban foglaltak az irányadók.

3. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére