Időállapot: közlönyállapot (1990.III.13.)

1990. évi XXIV. törvény

a Magyar Köztársaság 1990. évi állami költségvetéséről szóló 1989. évi L. törvény módosítására * 

1. § A Magyar Köztársaság 1990. évi állami költségvetéséről szóló 1989. évi L. törvény 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) Az egyházi jogi személy intézményeiben ellátott állami feladatok és a hittudományi egyetemek, főiskolák támogatásának normatívái a következők:

- óvodai ellátás 5 000 Ft/fő/év
- gimnáziumi oktatás 34 000 Ft/fő/év
- diákotthon, externátusi ellátás 44 000 Ft/fő/év
- felsőoktatás nappali hallgatói 60 000 Ft/fő/év
- szociális intézményi ellátás 115 000 Ft/fő/év
- gyermekotthoni ellátás 140 000 Ft/fő/év
- idősek napközi otthoni ellátása 9 000 Ft/fő/év

(2) Az egyházi jogi személy egyéb nevelési, szociális, sport, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeiben ellátott, normatívával nem finanszírozott állami feladatokhoz az állami költségvetés a hasonló állami intézményekkel azonos mértékű támogatást nyújt.

(3) A magánszemélyek, társadalmi szervek, alapítványok által ellátott állami feladatok normatívái a következők:

- óvodai, externátusi ellátás 5 000 Ft/fő/év
- közoktatási, diákotthon ellátás 20 000 Ft/fő/év
- felsőoktatás 40 000 Ft/fő/év
- szociális intézményi ellátás 70 000 Ft/fő/év
- idősek napközi otthoni ellátása 9 000 Ft/fő/év

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti támogatást a Művelődési Minisztériumon és a Szociális és Egészségügyi Minisztériumon keresztül a központi költségvetés biztosítja.”

2. § Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére