Időállapot: közlönyállapot (1990.VI.4.)

1990. évi XXXV. törvény

a felszámolási eljárásról szóló 1986. évi 11. törvényerejű rendelet kiegészítéséről * 

1. § A felszámolási eljárásról szóló 1988. évi 26. törvényerejű rendelettel, az 1990. évi VII. törvénnyel, valamint az 1990. évi XXII. törvénnyel módosított 1986. évi 11. törvényerejű rendelet 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A 8. § (2) bekezdése alapján nem köteles kérni önmaga ellen a felszámolási eljárás lefolytatását a gazdálkodó szervezet, ha fizetőképességének helyreállítása érdekében adósával szemben - legalább a vele szemben támasztott követelések mértékét elérő igény érvényesítése érdekében - felszámolási eljárást kezdeményezett, vagy bírósági végrehajtási eljárás megindítása érdekében kérelmet nyújtott be a bírósághoz, illetve hitelezőjével a követelés teljesítési határidejének vagy a fizetés módjának módosításában megállapodott.” * 

2. § Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezését a folyamatban lévő felszámolási eljárások során is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére