Időállapot: közlönyállapot (1990.VI.11.)

1990. évi XXXVIII. törvény

a földről szóló 1987. évi I. törvény és a termelőszövetkezetekről szóló 1967. évi III. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról * 

1. § A földről szóló 1987. évi I. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 13. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A (3) bekezdés rendelkezését alkalmazni kell a mezőgazdasági szövetkezet közös tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanokra, továbbá termőföldnek vagyonrészként történő kiadására, határozott időre történő haszonbérbe adására is.”

2. § A Ftv. 28. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A bevitt föld tulajdonosa a földjét (részarányát) elcserélheti a bevitelkori aranykorona értékben a szövetkezet erre a célra kijelölt földjére.”

3. § A mezőgazdasági termelőszövetkezetekről szóló 1967. évi III. törvény (a továbbiakban: tv.) 39/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A termelőszövetkezet vagyonából tagjainak a ledolgozott évek arányában szövetkezeti vagyonrészt juttathat.”

4. § A tv. 129. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Új termelőszövetkezet alapítása vagy más termelőszövetkezetbe beolvadás céljából a termelőszövetkezetnek legalább tizenöt tagja kiválhat.”

5. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba. Az 1-3. § rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére