Időállapot: közlönyállapot (1990.VIII.3.)

1990. évi LXI. törvény

a családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény módosításáról * 

1. § A családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 5. §-ának (1)-(8) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A családi pótlék összege

gyermekenként összesen
Ft/hó Ft/hó
a) egy gyermek után 1870 1870
b) egy gyermek után egyedülállónak
2170

2170
c) egy gyermek után, ha korábban e gyermek figyelembevételével két gyermek után járt a családi pótlék2170
2170
d) két gyermek után 2170 4340
e) két gyermek után egyedülállónak
2300

4600
f) három és minden további gyermek után
2300
g) az ideiglenes hatályú beutalt, intézeti, vagy állami nevelt, javító, vagy büntetésvégrehajtási intézetben lévő gyermek után2170

(2) Annál, aki 1980. július hónapban, vagy azt követően három vagy több gyermek után volt jogosult családi pótlékra és a gyermekek száma kettőre, vagy egyre csökkent, a családi pótlék összege gyermekenként havi 2300 Ft.

(3) Egy gyermek után is havi 2300 Ft családi pótlék jár annak, akit mint egyedülállót e gyermek figyelembevételével 1980. július hónapban, vagy azt követően két, vagy több gyermek után megilleti a családi pótlék és továbbra is egyedülálló.

(4) Havi 2650 forint a családi pótlék összege a tartósan beteg, illetve testi, vagy értelmi fogyatékos gyermek után.

(5) Ha a két gyermek közül az egyik gyermeke tartósan beteg, illetve testi, vagy értelmi fogyatékos, a két gyermek után összesen havi 4950 forint családi pótlék jár.

(6) Ha a családi pótlék az (5) bekezdés rendelkezése szerinti összegben jár és a tartósan beteg, illetve testi, vagy értelmi fogyatékos gyermek után a családi pótlékra jogosultság megszűnik, a másik gyermek után havi 2300 forint családi pótlék jár.

(7) Havi 2650 forint a családi pótlék összege a nevelőszülő háztartásában lévő ideiglenes hatályú beutalt, intézeti, vagy állami nevelt gyermek után.

(8) Ha a (7) bekezdésben szereplő gyermek tartósan beteg, illetve testi, vagy értelmi fogyatékos, a családi pótlék havi összege 3050 forint.”

2. § A Törvény 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A családi pótlék év eleji vagy évközi emeléséről - a gyermeknevelés tényleges költségeinek megfelelően - az Országgyűlés évente legalább kétszer dönt.”

3. § Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit első ízben az 1990. augusztus hónapra járó családi pótlékra kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére