Időállapot: közlönyállapot (1990.IX.18.)

1990. évi LXIX. törvény

a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1990. évi LXVII. törvény módosításáról * 

1. § A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1990. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A polgármester megbízatásának időtartama alatt - a törvényben írt összeférhetetlenségi eseteket kivéve - más munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban is állhat, illetőleg kereső foglalkozást folytathat. Ha a polgármester megválasztásakor fennálló munkaviszonyát megszünteti, a polgármester megbízatása áthelyezéssel létesített munkaviszonynak tekintendő.”

2. § A Tv. 4. § (1) bekezdése b), c) és d) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

b) a képviselőtestület hozzájárulása nélkül nem lehet felügyelő bizottság, igazgatótanács tagja;

c) a képviselőtestület hozzájárulása nélkül nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője;

d) a képviselőtestület hozzájárulása nélkül nem lehet tagja (részvényese) annak a gazdasági társaságnak, amelyben az önkormányzat, illetőleg az önkormányzat által alapított költségvetési vagy gazdálkodó szervezet tagként (részvényesként) vesz részt;”

3. § Ez a törvény 1990. szeptember 30-án lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére