Időállapot: közlönyállapot (1990.XI.1.)

1990. évi LXXV. törvény

a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról * 

1. § Az 1975. évi II. törvény 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § (1) A táppénz összegét a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző naptári évben elért kereset napi átlaga alapján kell megállapítani. Amennyiben a biztosítottnak a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző naptári évben legalább 20 munkanapi keresete nincs, a táppénz összegét a keresőképtelenség bekövetkezése évének első napjától a keresőképtelenség bekövetkezését közvetlenül megelőző naptári hónap utolsó napjáig elért kereset napi átlaga alapján kell megállapítani.

(2) Ha a biztosított munkáltatója az (1) bekezdésben meghatározott irányadó időszakban változott, a táppénzt annál a munkáltatónál eltöltött irányadó időszakban elért kereset alapján kell megállapítani, ahol a keresőképtelenség bekövetkezésekor dolgozott.

(3) Ha a biztosítottnak az (1) bekezdésben meghatározott irányadó időszakban nincs összesen 20 munkanapi keresete, naptári napi átlagkeresetként azt az összeget kell figyelembe venni, amelyet a biztosított a keresőképtelenség hónapjában, munkavégzés esetén egy naptári nap alatt - év végi részesedés és jutalom nélkül - elérhetett volna.

Teljesítmény-bérrendszerben foglalkoztatottnál a naptári napi átlagkeresetet a keresőképtelenség első napján betöltött munkakörrel azonos vagy hasonló munkakörben dolgozók megelőző havi átlagos keresete alapján számított naptári napi kereset alapulvételével kell megállapítani, amelyet a munkáltató igazol. A biztosítás megszűnését követően kezdődő keresőképtelenség esetén a naptári napi átlagkereset megállapításánál az utolsó munkáltatónál betöltött munkakör az irányadó.

(4) A naptári év folyamán ismételten keresőképtelenné vált biztosított táppénzét a korábbi táppénzének az alapját képező kereset napi átlaga alapján kell megállapítani, ha

a) a korábbi keresőképtelensége is az újabb keresőképtelensége első napját magában foglaló naptári évben kezdődött, és

b) a korábbi táppénzét az (1) bekezdésben foglaltak alapján állapították meg.

(5) A táppénz alapjaként figyelembe vehető keresetre, a táppénz kiszámítására és mértékére vonatkozó részletes szabályokat a Kormány állapítja meg, a táppénz összege azonban a figyelembe vehető napi átlagkereset hatvanöt, kétévi folyamatos biztosítási idő esetén hetvenöt százalékánál kevesebb nem lehet.”

2. § Ez a törvény 1990. október 31. napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére