Időállapot: közlönyállapot (1990.XII.18.)

1990. évi XCII. törvény

a családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény módosításáról * 

1. § A családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 5. §-ának (1)-(8) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A családi pótlék összege

gyerme-
kenként
Ft/hó
össze-
sen
Ft/hó
a) egy gyermek után 1970 1970
b) egy gyermek után egyedülállónak 2270 2270
c) egy gyermek után, ha korábban e gyermek figyelembevételével két gyermek után járt a családi pótlék

2270


2270
d) két gyermek után 2270 4540
e) két gyermek után egyedülállónak 2400 4800
f) három és minden további gyermek után
2400
g) az ideiglenes hatályú beutalt, intézeti, vagy állami nevelt, javító, vagy büntetésvégrehajtási intézetben levő gyermek után


2270

(2) Annál, aki 1980. július hónapban, vagy azt követően három vagy több gyermek után volt jogosult családi pótlékra és a gyermekek száma kettőre, vagy egyre csökkent, a családi pótlék összege gyermekenként havi 2400 Ft.

(3) Egy gyermek után is havi 2400 Ft családi pótlék jár annak, akit mint egyedülállót e gyermek figyelembevételével 1980. július hónapban, vagy azt követően két, vagy több gyermek után megillette a családi pótlék és továbbra is egyedülálló.

(4) Havi 2750 forint a családi pótlék összege a tartósan beteg, illetve testi, vagy értelmi fogyatékos gyermek után.

(5) Ha a két gyermek közül az egyik gyermek tartósan beteg, illetve testi, vagy értelmi fogyatékos, a két gyermek után összesen havi 5050 forint családi pótlék jár.

(6) Ha a családi pótlék az (5) bekezdés rendelkezése szerinti összegben jár a tartósan beteg, illetve testi, vagy értelmi fogyatékos gyermek után a családi pótlékra jogosultság megszűnik, a másik gyermek után havi 2400 forint családi pótlék jár.

(7) Havi 2750 forint a családi pótlék összege a nevelőszülő háztartásában levő ideiglenes hatályú beutalt, intézeti, vagy állami nevelt gyermek után.

(8) Ha a (7) bekezdésben szereplő gyermek tartósan beteg, illetve testi, vagy értelmi fogyatékos, a családi pótlék havi összege 3150 forint.”

2. § Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit első ízben az 1990. november hónapra járó családi pótlékra kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére