Időállapot: közlönyállapot (1990.II.14.)

3/1990. (II. 14.) OGY határozat

az Országos Választási Bizottság egyes választott tagjainak lemondásáról, megválasztásáról, valamint felmentéséről * 

Az Országgyűlés az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény 30. §-a (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva:

1. Dr. Ádám Antal bizottsági tagságáról való lemondását tudomásul veszi, egyidejűleg helyére dr. Fonyó Gyulát a bizottság tagjává megválasztja.

2. Dr. Torgyán Józsefet, a bizottság tagját e tisztségéből felmenti.