Időállapot: közlönyállapot (1990.II.14.)

4/1990. (II. 14.) OGY határozat

a tulajdonviszonyok átfogó rendezésére * 

Az Országgyűlés felkéri a Minisztertanácsot, hogy a politikai pártok és társadalmi szervezetek bevonásával dolgozza ki a tulajdonreformra vonatkozó törvénytervezetét úgy, hogy azt az Országgyűlés legkésőbb 1990. októberéig megtárgyalhassa.

Az ország társadalmi, gazdasági stabilitásának elengedhetetlen feltétele a gazdasági szerkezet hatékony átalakítása, a piaci viszonyok dinamizálása, ezt viszont csak a tulajdon átfogó korszerűsítése után a tulajdonról készült törvény keretei között lehet megvalósítani.


  Vissza az oldal tetejére