Időállapot: közlönyállapot (1990.II.14.)

6/1990. (II. 14.) OGY határozat

az Állami Vagyonügynökség ügyvezető igazgatója megválasztására jelölő bizottság létrehozásáról * 

Az Állami Vagyonügynökségről és a hozzá tartozó vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 1990. évi VII. tv. 5. §-ának felhatalmazása alapján az Országgyűlés az ügyvezető igazgató megválasztására jelölő bizottságot hoz létre.

A jelölő bizottság tagjaivá a Független, az MDF, a Magyar Néppárt, az MSZP, az MSZMP, a Semleges és az SZDSZ képviselők csoportjának, valamint az Ipari, a Kereskedelmi, a Mezőgazdasági és a Terv- és Költségvetési Bizottságnak az ajánlása alapján az Országgyűlés

dr. Sütő Kálmánt,

dr. Marx Gyulát,

dr. Márton Jánost,

Koltai Imrét,

dr. Szilágyi Tibort,

Czibulka Pétert,

dr. Balla Évát,

Kovács Károlyt,

dr. Vida Kocsárdot,

dr. Dobi Ferencet és

dr. Szabó Kálmánt

megválasztja.

A jelölő bizottság az Országgyűlés 1990. februári ülésszakán javaslatot tesz a Vagyonügynökség ügyvezető igazgatójának személyére. *