Időállapot: közlönyállapot (1990.II.14.)

7/1990. (II. 14.) OGY határozat

a belső biztonsági szolgálat tevékenységét vizsgáló bizottság felállításáról * 

Az Országgyűlés a Független, az MDF, az MSZP, az MSZMP, a Semleges és az SZDSZ képviselők csoportjának megbízottjaiból 7 tagú vizsgáló bizottságot hoz létre.

A Bizottság elnöke:

dr. Mezey Károly

A Bizottság tagjai:

dr. Debreczeni József,

dr. Fodor László,

dr. Géczi István,

Tamás Gáspár Miklós,

Varga Sándor és

Viola Károly.

A Bizottság feladata a belső biztonsági szolgálat tevékenységének kivizsgálása.

A bizottság vizsgálatának módszerét, eljárási és működési rendjét maga határozza meg. A vizsgálat során a bizottság által kért adatokat - az Alkotmány 21. §-ának (3) bekezdése alapján - mindenki köteles a rendelkezésére bocsátani, illetőleg köteles előtte vallomást tenni.

A bizottság munkájának befejezésekor ténymegállapításairól az Országgyűlést tájékoztatja.

A bizottság feladata továbbá a különleges titkosszolgálati eszközök és módszerek engedélyezésének átmeneti szabályozásáról szóló törvény alapján az igazságügyminiszter által végzett engedélyező tevékenység figyelemmel kísérése.

A miniszter munkájáról havonta köteles tájékoztatást adni a bizottságnak.

A bizottság tagjait az e határozat alapján végzett tevékenységük során az államtitkok védelméről szóló jogszabályokban foglalt kötelezettségek terhelik.


  Vissza az oldal tetejére