Időállapot: közlönyállapot (1990.II.14.)

9/1990. (II. 14.) OGY határozat

az Állami Számvevőszék létszámáról és éves költségvetéséről * 

Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 14. § (1) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék szervezeti felépítéséről, létszámáról és éves költségvetéséről szóló előterjesztést az Országgyűlés a következők szerint fogadja el:

1. Az Állami Számvevőszék szervezeti felépítése során alapvetően azon elv érvényesüljön, hogy az Állami Számvevőszék olyan, az Országgyűlés felügyelete alatt működő általános hatáskörű ellenőrző szerv, amely megalapozza az országgyűlési döntéseket és megteremti a lehetőséget a törvényhozás számára a végrehajtói hatalmi ág kontrolljához. Az Állami Számvevőszék elnöke által bemutatott szervezeti megoldással egyetértve az Országgyűlés a területi munkaszervezés regionális módját tartja megvalósítandónak.

2. Az Állami Számvevőszék induló létszáma 1990. évre 300 fő. Az 1991. évre szóló költségvetési javaslat bemutatásakor az Állami Számvevőszék elnöke értékelje a szervezet működésének első évi tapasztalatait, és tegyen javaslatot a szükséges módosításra.

3. Az Országgyűlés az Állami Számvevőszék 1990. évi költségvetését 346 699 E Ft támogatási előirányzattal úgy hagyja jóvá, hogy 18 394 E Ft tartalék csak az Országgyűlés felhatalmazása alapján használható fel. Az előirányzat részletezését a határozat melléklete tartalmazza. A szervezet működése során olyan gazdálkodást kell megvalósítani, amely megfelel az 1989. évi XXXVIII. törvényben előírt összeférhetetlenségi szabályoknak, és lehetővé teszi a színvonalas munkavégzésre alkalmas számvevői állomány létrehozását.

4. Az Országgyűlés szükségesnek tartja, hogy az Állami Számvevőszék a megszűnő népi ellenőrzés vagyoni bázisán jöjjön létre; a népi ellenőrzés vagyonát és vagyoni értékű jogait az Állami Számvevőszék rendelkezésére kell bocsátani. Így:

- a KNEB volt székháza legyen az Állami Számvevőszék székháza, illetőleg a KNEB volt velencei oktatási és üdülő intézménye legyen az Állami Számvevőszék azonos rendeltetésű intézménye;

- a megyei és fővárosi népi ellenőrzési bizottságok által használt irodaépületeket (helyiségeket) és eszközöket az Állami Számvevőszék területi szervezetei rendelkezésére kell bocsátani;

- a népi ellenőrzés megszűnésekor elkészítendő vagyonleltár alapján tételesen kerüljön meghatározásra, melyek azok az eszközök, amelyek az Állami Számvevőszék használatába kerülnek.

Melléklet a 9/1990. (II. 14.) OGY határozathoz

Az Állami Számvevőszék költségvetése
az 1990. évre

1. Működési és fenntartási kiadások 99 237 E Ft
2. Bér 146 393 E Ft
Társadalombiztosítási járulék 62 949 E Ft
3. Létrehozás eszközigénye 38 120 E Ft
1990. évi támogatási előirányzat összesen: 346 699 E Ft