Időállapot: közlönyállapot (1990.II.14.)

12/1990. (II. 14.) OGY határozat

az egyes állami és pártfunkciót betöltött, illetőleg betöltő vezetők vagyonnyilatkozatát értékelő országgyűlési bizottság felállításáról * 

1. Az Országgyűlés a politikai képviselőcsoportok egy-egy képviselőjéből vizsgáló bizottságot hoz létre.

A Bizottság tagjai:

Bánffy György,

Bozsó Lajosné,

Dauda Sándor,

dr. Eke Károly,

dr. Márton János,

Németh Ferenc,

Rózsa Edit.

2. A Bizottság feladata az egyes állami és pártfunkciót betöltött, illetőleg betöltő vezetők vagyonnyilatkozatáról szóló 1990. évi III. törvény értelmében hozzá benyújtott vagyonnyilatkozatok értékelése, valamint javaslattétel az ezzel kapcsolatos további intézkedésekre.

3. A Bizottság munkájának befejezésekor tájékoztassa az Országgyűlést. Ha a Bizottság az új Országgyűlés alakuló üléséig nem fejezi be tevékenységét, a dokumentumokat, jegyzőkönyveket átadja az Országgyűlés elnökének.

4. A vizsgálat során a Bizottság által kért adatokat - az Alkotmány 21. §-ának (3) bekezdése alapján - mindenki köteles a rendelkezésére bocsátani, illetőleg köteles előtte vallomást tenni.

5. A Bizottság vizsgálatának módszerét, eljárási és működési rendjét maga határozza meg.

6. A vagyonnyilatkozatot értékelő bizottság postacíme: 1357 Budapest, postafiók: 4. Országháza.

7. Az Országgyűlés felhívja a Bizottságot arra, hogy állapítsa meg, milyen privilégiumokkal rendelkezik az 1990. évi III. törvény 1. §-ában meghatározott személyek köre, és tegyen javaslatot az Országgyűlésnek a privilégiumok megszüntetésére.