Időállapot: közlönyállapot (1990.II.14.)

16/1990. (II. 14.) OGY határozat

a jövedelemadózás módosítására irányuló népi kezdeményezésről * 

A politikai egyeztető tárgyalásokon politikai konszenzus született az ország gazdasági és társadalmi stabilitásának megőrzésére. Ennek jegyében vitatta meg és fogadta el az Országgyűlés novemberben az adótörvényeket.

A népi kezdeményezés által felvetett valamennyi kérdés a novemberi Országgyűlésen megvitatásra került, és ennek ismeretében született a Parlament kompromisszumos döntése. A kisiparosok és kiskereskedők adókedvezményeinek további bővítése - a Kormány állásfoglalása szerint - felborítaná a pénzügyi és társadalmi egyensúlyt.

A fentiek alapján az Országgyűlés a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1989. évi XLV. törvény, valamint a vállalkozói nyereségadóról szóló 1989. évi XLIV. törvény módosítására jelenleg nem lát lehetőséget. Ugyanakkor felhívja a Kormány figyelmét, hogy a népi kezdeményezésben foglaltak jövőbeni érvényesíthetőségét mérlegelje.


  Vissza az oldal tetejére