Időállapot: közlönyállapot (1990.III.12.)

17/1990. (III. 12.) OGY határozat

a Társadalombiztosítási Bizottság által benyújtott törvényjavaslatról * 

1. Az Országgyűlés a Társadalombiztosítási Bizottságnak a társadalombiztosítás irányításáról és szervezetéről szóló törvényjavaslat előkészítésében kifejtett munkáját jóváhagyólag tudomásul veszi.

2. A benyújtott törvényjavaslatot alkalmasnak tartja a mielőbbi társadalmi vitára, egyben javasolja, hogy a társadalmi vitát követően az új Országgyűlés a törvényjavaslatot haladéktalanul tűzze napirendjére.

3. Az Országgyűlés álláspontja szerint a Társadalombiztosítási Alap folyamatos felügyelete indokolttá teszi egy állandó országgyűlési bizottság működtetését, ezért annak létrehozását az új Országgyűlés figyelmébe ajánlja.

4. Az Országgyűlés felkéri a Minisztertanácsot, hogy - a Társadalombiztosítási Alap létrejöttére is tekintettel - vizsgálja felül az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóságnak, mint az Alap kezelőjének jelenlegi miniszteri felügyeletét, és teremtse meg a Társadalombiztosítási Alapnak megfelelő szervezeti irányítás összhangját.


  Vissza az oldal tetejére