Időállapot: közlönyállapot (1990.III.12.)

18/1990. (III. 12.) OGY határozat

a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületbe meghatalmazott kijelölésére * 

Az Országgyűlés a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületébe a Magyar Köztársaság meghatalmazottjaként kijelöli a Köztársaság elnökét, helyettesének a Minisztertanács elnökét.

A Testület ülésére a küldöttség tagjait és a szükséges létszámú szakértőket a meghatalmazott jelöli ki.

A meghatalmazott a Magyar Köztársaság nevében nyilatkozatot, szerződést írhat alá, vagy szerződést módosíthat.

Az aláírt szerződés csak akkor lép hatályba, ha azt az Országgyűlés törvényben megerősítette.

INDOKOLÁS

A Varsói Szerződés alapító okmánya arról rendelkezik (6. Cikk), hogy „... Politikai Tanácskozó Bizottságot állítanak fel, amelyben a Szerződésben résztvevő minden államot a Kormány valamelyik tagja vagy más külön kinevezett kiküldött képvisel ...”

Ezideig az Országgyűlés - mint a legfelsőbb államhatalmi szerv - nem jelölte ki a fenti testületben meghatalmazottját. A legtöbb esetben e jogot az MSZMP első- vagy főtitkára gyakorolta, és a küldöttség tagjait az MSZMP Politikai Bizottsága jelölte ki. Ez a gyakorlat ma már elfogadhatatlan.

Mivel a Szerződés nemcsak politikai, hanem katonai szövetség is, ezért meghatalmazottként a köztársasági elnök kijelölése célszerű, aki egyben a fegyveres erők főparancsnoka is. Személye egyben kizárja azt is, hogy a tanácskozásokon pártérdek érvényesüljön.


  Vissza az oldal tetejére