Időállapot: közlönyállapot (1990.III.12.)

19/1990. (III. 12.) OGY határozat

az Állami Vagyonügynökség 1990. évi ideiglenes költségvetéséről és működési feltételeit biztosító elhelyezéséről * 

1. Az Országgyűlés az Állami Vagyonügynökség 1990. évi költségvetését, amelyet az 1990. évi állami költségvetés tartalékának terhére kell biztosítani, 67 883 ezer forint támogatási előirányzattal - az új Országgyűlés végleges döntéséig - ideiglenesen hagyja jóvá. Az előirányzat részletezését a határozat melléklete tartalmazza.

2. Az Országgyűlés felkéri a Minisztertanácsot, hogy az Állami Vagyonügynökség feladatainak megfelelő működési feltételeket biztosító elhelyezéséről

1990. március 31-ig

Melléklet a 19/1990. (III. 12.) OGY határozathoz

Az Állami Vagyonügynökség költségvetése
az 1990. évre

1. Bér és egyéb személyi kiadások 23 302 E Ft
2. Társadalombiztosítási járulék (43%) 8 472 E Ft
3. Működési és fenntartási kiadások 23 356 E Ft
Költségvetési kiadás összesen (1+2+3) 55 130 E Ft
4. Létrehozás egyszeri eszköz- és költségigénye
9 520 E Ft
5. Tartalék (5%) 3 233 E Ft
Mindösszesen: 67 883 E Ft

  Vissza az oldal tetejére