Időállapot: közlönyállapot (1990.III.13.)

26/1990. (III. 13.) OGY határozat

a legfőbb ügyész felmentéséről * 

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Alkotmánya 19. §-ának (3) bekezdése k) pontjában biztosított jogkörében dr. Szijáró Károly legfőbb ügyészt e tisztségéből - saját kérésére, érdemei elismerése mellett, nyugállományba vonulására tekintettel - 1990. március 31-ei hatállyal felmenti.