Időállapot: közlönyállapot (1990.III.13.)

27/1990. (III. 13.) OGY határozat

a Legfelsőbb Bíróság elnökének felmentéséről * 

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Alkotmánya 19. §-ának (3) bekezdése k) pontjában biztosított jogkörében dr. Szilbereky Jenőt a Legfelsőbb Bíróság elnökét e tisztségéből - saját kérésére, érdemei elismerése mellett, nyugállományba vonulására tekintettel - 1990. március 31-ei hatállyal felmenti.


  Vissza az oldal tetejére