Időállapot: közlönyállapot (1990.III.13.)

28/1990. (III. 13.) OGY határozat

Bokor Imre: „Kiskirályok mundérban” című könyvében foglaltakról * 

1. Az Országgyűlés a Honvédelmi Vizsgáló-bizottságnak a „Kiskirályok mundérban” című könyv valóságtartalma vizsgálatáról előterjesztett jelentését elfogadja.

2. Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Kádár-korszak kormányai a Honvédelmi Minisztérium irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos alkotmányos kötelezettségüket nem teljesítették, és ezért kormányzati felelősség terheli mindazokért a visszaélésekért és immorális állapotokért, ami a hadsereg egyes vezetői körében kialakult.

3. Az Országgyűlés kötelezi a Magyar Köztársaság legfőbb ügyészét, hogy vizsgálja meg:

- a kaszópusztai vadászterület MN Kondicionáló és Regeneráló Intézet létrehozása során valósult-e meg bűncselekmény,

- Czinege Lajos, volt honvédelmi miniszter Endrődi utcai szolgálati lakásának többszöri felújítása és bővítése során - különösen az 1987-88. évi bővítés alkalmával - történt-e bűncselekmény.

A vizsgálat eredményéről a legfőbb ügyész írásban tegyen jelentést az Országgyűlésnek.

4. Az Országgyűlés kötelezi a Magyar Köztársaság Minisztertanácsát, hogy az 1985. január 1-től kezdődően vizsgálja meg:

- a Honvédelmi Minisztérium vezető tisztségviselői és tábornoki kara szolgálati lakásainak felújításánál és lakásberendezései cseréjénél kötelezték-e a bérlőket az előírt költséghányad megfizetésére; ennek elmaradása esetén gondoskodjék a bérlőt terhelő kötelezettségek megfizettetéséről.

A vizsgálat eredményéről a Minisztertanács tegyen jelentést az Országgyűlésnek.

5. Az Országgyűlés kötelezi a Magyar Köztársaság Minisztertanácsát, hogy a lakásügyi jogszabályok rendelkezései szerint intézkedjék a Budapest II., Endrődi u. 18/b. sz. alatti szolgálati lakás Czinege Lajos általi kiürítéséről.

6. Az Országgyűlés kötelezi az Állami Számvevőszék elnökét, hogy 1985. január 1-jétől kezdődően vizsgálja meg: a Honvédelmi Minisztérium vezető tisztségviselői és tábornoki kara szolgálati lakásaira fordított költségvetési összegek felhasználása jogszerű és indokolt volt-e.

A vizsgálat eredményéről az Állami Számvevőszék elnöke tegyen jelentést az Országgyűlésnek.


  Vissza az oldal tetejére