Időállapot: közlönyállapot (1990.III.27.)

33/1990. (III. 27.) OGY határozat

a Legfelsőbb Bíróság elnöke és a legfőbb ügyész jogkörének átmeneti ellátásáról * 

1. Az Országgyűlés megbízza

dr. Nagy Zoltánt,

a Legfelsőbb Bíróság általános elnökhelyettesét, hogy

1990. április 1-től

a Legfelsőbb Bíróság elnökének megválasztásáig

a Legfelsőbb Bíróság elnökének jogkörében eljárjon.

2. Az Országgyűlés megbízza

dr. Nyíri Sándort,

a legfőbb ügyész helyettesét, hogy

1990. április 1-től

a legfőbb ügyész megválasztásáig

a legfőbb ügyész jogkörében eljárjon.

INDOKOLÁS

Az Országgyűlés legutóbbi ülésszakán 1990. március 31-ei hatállyal felmentette tisztségéből a Legfelsőbb Bíróság elnökét és a legfőbb ügyészt, az új tisztségviselők megválasztására azonban már az új Országgyűlés megbízatása idején kerül sor. Addig is rendezni kell azonban, hogy ki gyakorolja a Legfelsőbb Bíróság elnökének, illetve a legfőbb ügyésznek a jogkörét.

Mind a Legfelsőbb Bíróság, mind a Legfőbb Ügyészség Szervezeti és Működési Szabályzata kijelöli a vezető helyetteseinek feladatkörét, mindkét esetben feltételezi azonban, hogy van megválasztott vezető, csupán a jogkörét nem tudja valamilyen okból átmenetileg gyakorolni.

Alkotmányjogilag ezért megnyugtató, ha arra a helyzetre, amikor a Legfelsőbb Bíróságnak, illetőleg a Legfőbb Ügyészségnek megválasztott vezetője nincs, az Országgyűlés valamelyik helyettest bízza meg a vezetői jogkör gyakorlásával.

A Javaslat a Legfelsőbb Bíróság elnökének esetében az elnöki jogkör gyakorlásával az általános elnökhelyettest bízza meg, míg a Legfőbb Ügyészség esetében a legfőbb ügyész helyettesei közül azt a helyettest, aki az ügyészségi munkára legjellemzőbb büntetőjogi szakterület felügyeletét látja el.


  Vissza az oldal tetejére