Időállapot: közlönyállapot (1990.III.28.)

34/1990. (III. 28.) OGY határozat

az 1938-1945 közötti időszakban a faji vagy nemzetiségi hovatartozás vagy a nácizmus elleni magatartásuk miatt deportált vagy egyéb hátrányt szenvedett személyek sérelmeinek orvoslásáról * 

1. Az Országgyűlés elhatározott szándéka a jogállamiság megteremtése, a nemzeti megbékélés előmozdítása. E célok elérése egy olyan folyamat része, melyben történelmi múltunk valamennyi elemével szembe kell nézni. Így nem kerülhetők meg azok az események, melyek a második világháború alatt, illetve azt megelőzően honfitársaink közül számos áldozatot követeltek, vagy őket súlyos szenvedéseknek vetették alá.

Ennek tudatában az Országgyűlés szükségesnek látja, hogy kártalanítást biztosítson az 1938-1945 közötti időszakban a faji vagy nemzetiségi hovatartozásuk vagy a nácizmus elleni magatartásuk miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített, vagy egyéb hátrányt szenvedett személyeknek.

2. Az Országgyűlés felhívja a Minisztertanácsot, hogy a kártalanításról terjesszen elő törvényjavaslatot.