Időállapot: közlönyállapot (1990.III.28.)

36/1990. (III. 28.) OGY határozat

a Szovjetunióba jóvátételi munkára elhurcolt, valamint a Szovjetunió bíróságai által elítélt és időközben bűncselekmény hiányában rehabilitált magyar állampolgárok sérelmeinek orvoslásáról * 

1. Az Országgyűlés a jogállamiság eszméjétől vezérelve, a nemzeti megbékélés előmozdítása érdekében szükségesnek látja, hogy elégtételt szolgáltasson a Szovjetunióba jóvátételi munkára elhurcolt, valamint a szovjet bíróságok által elítélt és bűncselekmény hiányában felmentett magyar állampolgároknak. Kinyilvánítja, hogy ezek az események a sztálini politika, valamint a „bűnös nemzet” koncepciója alapján született gyakorlat és elmélet következményei voltak. Ezek az intézkedések ártatlan emberek tízezreit fosztották meg szabadságuktól, és tartották fogva hazájuktól távol olyan körülmények között, hogy jelentős részük elpusztult.

2. Az Országgyűlés elhatárolja magát a jogtiprás ilyen módszereitől, és a magyar társadalom nevében az áldozatokat megköveti. Elkötelezi magát olyan garanciák megteremtésére, amelyek megakadályozzák, hogy a jövőben bármikor magyar állampolgárokat külföldi állam hasonló módon elítélhessen és elhurcolhasson.

3. A jóvátételi munkára történt elhurcolás és az ártatlanul elszenvedett ítéletek miatt az Alkotmányban, a hatályos törvényekben és más jogszabályokban biztosított jogok gyakorlásában senkit sem érhet hátrány. A Kormány tegye meg a szükséges lépéseket az érintett személyek kártalanítására.


  Vissza az oldal tetejére