Időállapot: közlönyállapot (1990.III.28.)

37/1990. (III. 28.) OGY határozat

az 1945-1963 között személyes szabadságukban jogtalanul korlátozott személyek kárpótlásáról * 

Az Országgyűlés az Alkotmány 55. §-ában foglaltak alapján - amely szerint a Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabadságra és a személyi biztonságra; illetőleg az, aki törvénytelen letartóztatás vagy fogvatartás áldozata volt, kártérítésre jogosult - kinyilvánítja azt a szándékát, hogy mindazok, akik a második világháborúval összefüggésben vagy azt követően a sztálinista diktatorikus hatalomban üldözést szenvedtek, kárpótlásban részesüljenek.

1. A kárpótlásnak az a célja, hogy az ember élete, személyes szabadsága ellen irányuló jogtalanságok miatt keletkezett sérelmeket a lehetőség szerint - a társadalom igazságérzetének megfelelően - orvosolja.

2. Az Országgyűlés sajnálatát fejezi ki, hogy a megbízatásának lejárta miatt már nem tudja a kárpótlásra irányuló munkát befejezni, ajánlja azonban a megválasztandó új Országgyűlésnek, hogy a jogállamiság eszméjétől vezérelve szolgáltasson elégtételt a törvénysértően elítélteknek, a volt internáltaknak - ideértve a recski kényszermunka-táborban fogvatartottakat is -, a kitelepítetteknek, a hadifoglyoknak és azoknak a főleg a német anyanyelvű vagy családi nevű polgári személyeknek, akiket munkavégzés céljából a Szovjetunióba elhurcoltak, vagy akiket szovjet bíróság elítélt.

3. Az Országgyűlés egyetért azzal, hogy a Minisztertanács a kárpótlásra vonatkozó törvényelőkészítő munka folytatására és irányítására kormánybiztost, illetve miniszteri biztost nevez ki, aki ebbe bevonja a személyes szabadságukban jogtalanul korlátozott személyek érdekvédelmét ellátó szervezetek (Történelmi Igazságtétel Bizottság, Recski Szövetség, Politikai Foglyok Országos Szövetsége stb.) képviselőit.


  Vissza az oldal tetejére