Időállapot: közlönyállapot (1990.IV.12.)

38/1990. (IV. 12.) OGY határozat

a pártok, társadalmi szervezetek és egyesületek 1990. évi devizaellátásáról * 

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1990. évi állami költségvetéséről szóló 1989. évi L. törvény 17. §-ában meghatározott keretösszegen belül a pártok, társadalmi szervezetek és egyesületek 1990. évi devizaellátását a következők szerint határozza meg:

1. Az 1990. évben szétosztható devizakeret összege megegyezik az 1989. évi devizakeret összegével.

2. A pártok részére a megállapított költségvetési támogatás 4%-át kell devizában biztosítani. Azok a sajtótermékek, amelyek valamely párt tekintetében elkötelezettek, az állami költségvetésből devizatámogatásban nem részesülhetnek.

3. Az egyesülési törvény hatálya alá tartozó társadalmi szervezetek és egyesületek az 1990. évi költségvetési támogatásuk 8%-os mértékében részesülhetnek devizaellátásban.

4. A társadalmi szervezetek és egyesületek 1990. évi költségvetési támogatása devizakeretének 2%-ából központi tartalékalapot kell képezni.

5. Az Országgyűlés felhívja a Minisztertanácsot, hogy a pártok, társadalmi szervezetek és egyesületek állami költségvetésből történő devizatámogatása rendszerének törvényi szintű szabályozását készítse elő.

INDOKOLÁS

A pártok, társadalmi szervezetek és egyesületek állami költségvetésből történő devizatámogatási szabályai, hasonlóan az egyéb költségvetési támogatásaikhoz, rendezetlenek, hiányosak.

Kapcsolódva az Országgyűlés más, a pártok, illetve a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásairól szóló határozataihoz, az Országgyűlés ezekhez hasonló szellemben rendezi a pártok, társadalmi szervezetek és egyesületek költségvetési devizatámogatását. Szükségesnek látja azonban, hogy a költségvetési devizatámogatás rendszerét is minél előbb törvényi szintű szabályozás tartalmazza.


  Vissza az oldal tetejére