Időállapot: közlönyállapot (1990.V.18.)

42/1990. (V. 18.) OGY határozat

az országgyűlési képviselők tiszteletdíjának, költségtérítésének és kedvezményeinek ideiglenes szabályairól * 

1. a) A képviselő havi tiszteletdíja a miniszteri illetmény ötven százalékának megfelelő összeg.

b) A képviselő - az Országgyűléstől kapott megbízatása alapján - a képviselői tiszteletdíj alapulvételével a következő pótdíjakban részesül:

- az Országgyűlés elnöke: 180%:
- az Országgyűlés alelnöke: 140%;
- az Országgyűlés jegyzője: 20%;
- az Országgyűlés bizottságának elnöke: 80%;
- az Országgyűlés bizottságának alelnöke
és titkára:

60%;
- az Országgyűlés bizottságának tagja: 40%;
- a párt országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője:
80%.

c) A képviselő tiszteletdíja (alapösszeg és pótdíj) után személyi jövedelemadót és nyugdíjjárulékot fizet.

d) A képviselő csak két országgyűlési bizottság tagjaként részesülhet pótdíjban. A Házbizottság elnöke és tagjai az e bizottságban kifejtett munkájukért pótdíjban nem részesülnek.

2. A képviselő havonta tiszteletdíja alapösszegének harminc százalékáig terjedő költségtérítési átalányra, valamint képviselői tevékenységével összefüggő igazolt szállásköltsége megtérítésére jogosult.

3.a) A képviselő térítésmentesen jogosult igénybe venni az Országgyűlés hivatali szervezete által működtetett elemző, információs és dokumentációs szolgáltatásokat.

b) A képviselő számára az Országgyűlés hivatalán keresztül igénybe vett postai és távközlési szolgáltatás ingyenes.

c) A képviselő a közforgalmú tömegközlekedési eszközöket ingyenesen veheti igénybe.

d) A képviselő külföldi hivatalos kiküldetésének költségeit az Országgyűlés éves költségvetéséből kell biztosítani.

4. A képviselők számára az Országgyűlés Hivatala egészségügyi szolgálatot biztosít.

5.a) A képviselő társadalombiztosítási jogállására a munkaviszonyban állókra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

b) A képviselő megbízatásának időtartama munkaviszonyban, illetőleg szolgálati viszonyban töltött időnek számít.

6. Az Országgyűlés felhívja az arra hatáskörrel rendelkező bizottságát, hogy az országgyűlési képviselők jogállásáról, tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló törvényjavaslatot 1990. június 30-ig terjessze be.

7. A határozat a közzététele napján lép hatályba, a költségtérítésre vonatkozó rendelkezéseit 1990. április 9. napjától kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére