Időállapot: közlönyállapot (1990.V.24.)

43/1990. (V. 24.) OGY határozat

a miniszterelnök megválasztásáról * 

Az Országgyűlés az Alkotmány 33. §-ának (3) bekezdése alapján

Dr. Antall Józsefet

miniszterelnökké választotta.