Időállapot: közlönyállapot (1990.V.24.)

45/1990. (V. 24.) OGY határozat

vizsgáló bizottság felállításáról a nyomtatott és elektronikus sajtó privatizációs eljárásainak kivizsgálására * 

1. Az Országgyűlés vizsgáló bizottságot állít fel, amelynek feladata, hogy megvizsgálja a sajtó területén zajló privatizációs folyamatokat, a tulajdonlás megváltozásának körülményeit, jogszerűségét, és anyagi kihatásait - különös tekintettel a monopóliumok kialakulásának veszélyeire.

2. A vizsgálat terjedjen ki az országos napi- és hetilapok átalakulásának körülményeire, minden eladott vagy el nem adott megyei lap helyzetére, valamint az elektronikus közlőeszközök, mindenekelőtt a kialakulóban lévő kábeltelevíziós lánc és a helyi stúdiók viszonyaira is.

3. Derítse fel a vizsgálat az esetleges visszáságokat és tegyen javaslatot a megszüntetésükre.

4. A vizsgálat teremtsen alapot a majdani Sajtó- és Médiatörvény monopóliumellenes rendelkezéseire.

5. A vizsgáló bizottságba a Kulturális, oktatási, tudományos, sport, televízió- és sajtó bizottságból az MDF két tagot, a többi párt egy-egy tagot küldjön, valamint képviseltesse magát egy-egy taggal az Alkotmányügyi, törvényelőkészítő és igazságügyi, a Költségvetési, adó- és pénzügyi, valamint az önkormányzati, közigazgatási, belbiztonsági és rendőrségi bizottság.

6. A vizsgáló bizottság legkésőbb 1990. június 30-ig tegyen jelentést az Országgyűlésnek.

7. A vizsgáló bizottság az új Sajtó- és Médiatörvény hatálybalépésével megszűnik.


  Vissza az oldal tetejére