Időállapot: közlönyállapot (1990.VI.5.)

47/1990. (VI. 5.) OGY határozat

a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületbe meghatalmazott kijelöléséről szóló határozat módosításáról * 

A Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületbe meghatalmazott kijelöléséről szóló 18/1990. (III. 12.) OGY határozat első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Országgyűlés a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületébe a Magyar Köztársaság meghatalmazottjaként a miniszterelnököt jelöli ki.”