Időállapot: közlönyállapot (1990.VI.26.)

51/1990. (VI. 26.) OGY határozat

országgyűlési bizottsági tagok választásáról * 

Az Országgyűlés számos, korábban országgyűlési bizottsági taggá megválasztott, illetőleg kijelölt képviselő tagságának megszűnése miatt a következő képviselőket bizottsági taggá választja:

Alkotmányügyi, törvényelőkészítő és igazságügyi
bizottság:

Dr. Balsai István (MDF),

Dr. Pálos Miklós (KDNP) és

Dr. Remport Katalin (MDF) helyett:

Dr. Gali Ákost (MDF),

Dr. Gáspár Miklóst (KDNP) és

Dr. Király B. Izabellát (MDF).

Önkormányzati, közigazgatási, belbiztonsági
és rendőrségi bizottság:

Dr. Gáspár Miklós (KDNP),

Dr. Horváth Balázs (MDF) és

Kozma Huba (MDF) helyett

Dr. Hasznos Miklóst (KDNP),

Dr. Kőrösi Imrét (MDF) és

Tarnóczky Attilát (MDF).

Külügyi bizottság:

Gerbovits Jenő (FKgP),

Király Zoltán és

Rajkai Zsolt (FKgP) helyett

Kocsenda Antalt (FKgP),

Papp Lehel Györgyöt (MDF) és

Dr. Sipos Imrét (FKgP).

Honvédelmi bizottság:

Dr. Raffai Ernő (MDF) és

Katona Tamás (MDF) helyett

Dr. Koszó Pétert (MDF) és

Markó Istvánt (MDF).

Költségvetési, adó- és pénzügyi bizottság:

Bogár László (MDF),

Botos Katalin (MDF),

Dr. Pohankovics István (FKgP) és

Szabó Tamás (MDF) helyett

Faddi Józsefet (FKgP),

Horváth Bélát (MDF),

Dr. Remport Katalint (MDF),

Dr. Takács Pétert (MDF),

és az eddig betöltetlen helyre

Dr. Palotás Jánost (MDF).

Gazdasági bizottság:

Dr. Bod Péter Ákos (MDF),

Dr. Palotás János (MDF),

Dr. Rott Nándor (KDNP),

Sárossy László (MDF) és

Siklós Csaba (MDF) helyett

Fejes Attilát (MDF),

Herczeg Jánost (KDNP),

Kánya Gábort (MDF),

Rudics Róbertet (MDF) és

Dr. Szűcs Istvánt (MDF).

Szociális, családvédelmi és egészségügyi bizottság:

Dr. Kelemen András (MDF) helyett

Dr. Grezsa Ferencet (MDF).

Környezetvédelmi bizottság:

Keresztes K. Sándor (MDF),

Lukáts Miklós (KDNP) és

Dr. Tarján Lászlóné (FKgP) helyett

Dr. Pásztor Gyulát (FKgP),

Dr. Rott Nándort (KDNP) és

Dr. Tóth Albertet (MDF).

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság:

Dr. Für Lajos (MDF) helyett

Deme Zoltánt (MDF).

Választási és mandátumvizsgáló bizottság:

Dr. Isépy Tamás (KDNP) helyett

Cséfalvay Gyulát (KDNP).

Az Országgyűlés felhívja az Alkotmányügyi, törvényelőkészítő és igazságügyi bizottságot, hogy a nyomtatott és elektronikus sajtó privatizációs eljárásait vizsgáló bizottságban dr. Pálos Miklós megüresedett helyére haladéktalanul jelöljön ki új tagot.

Az Országgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a bizottsági tisztségviselők megválasztását követően az országgyűlési bizottságok névsorát - figyelemmel a változásokra - a Magyar Közlönyben újra tegye közzé.

INDOKOLÁS

Az országgyűlési bizottságok tagjainak körében történt változás oka, hogy:

- az Országgyűlés 50/1990. (VI. 26.) OGY határozatában döntött arról, hogy miniszteri, illetőleg politikai államtitkári tisztséget betöltő képviselő országgyűlési bizottságnak nem lehet tagja;

- az MDF parlamenti frakciójából történt kiválás miatt a Külügyi bizottságban az MDF-nek biztosított tagsági hely megüresedett;

- az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok, az általuk korábban bizottsági helyekre jelölt képviselők körében kisebb átcsoportosításra tettek javaslatot.

Az alakuló ülésen az Országgyűlés nemcsak a bizottságok tagjait, hanem azok tisztségviselőit is megválasztotta. Ez azonban az Országgyűlés bizottsági munkájának azonnali megkezdését elősegítő döntés volt. Erre a kivételes megoldásra ma már nincs szükség, a bizottsági tisztségviselők megválasztása - a Házszabálynak megfelelően - a bizottságok hatáskörébe tartozik.


  Vissza az oldal tetejére