Időállapot: közlönyállapot (1990.VII.11.)

56/1990. (VII. 11.) OGY határozat

népszavazás elrendeléséről * 

I.

Az Országgyűlés a népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 1989. évi XVII. törvény 10. §-ának (1) bekezdése alapján - állampolgári kezdeményezésre - népszavazás megtartását rendeli el az alábbi kérdésben:

Kívánja-e Ön, hogy a köztársasági elnököt közvetlen módon válasszák meg?

(Igenlő válasszal elutasítja, nemleges válasszal megerősíti az Országgyűlésnek ebben a kérdésben már meghozott döntését, mely szerint a köztársasági elnököt az Országgyűlés választja.)

II.

A népszavazás időpontja 1990. július 29., vasárnap.

III.

A népszavazással kapcsolatos eljárás határidői, határnapjai:

1. a szavazatszámláló bizottságok tagjainak kiegészítése 1990. július 16-áig,

2. a választók nyilvántartásának elkészítése, kifüggesztése, a választópolgárok értesítése - a helyben szokásos módon - a népszavazás elrendeléséről, a szavazás napjáról, a szavazóhelyiség címéről 1990. július 20-áig,

3. a választók nyilvántartásával kapcsolatos kifogás bejelentése a kifüggesztés napjától 1990. július 25-éig.

Melléklet az 56/1990. (VII. 11.) OGY határozathoz

SZAVAZÓLAP MINTA

Kívánja-e Ön, hogy a köztársasági elnököt közvetlen módon válasszák meg?

(Igenlő válasszal elutasítja, nemleges válasszal megerősíti az Országgyűlésnek ebben a kérdésben már meghozott döntését, mely szerint a köztársasági elnököt az Országgyűlés választja.)

Igen Nem

*Szavazni a négyzetben elhelyezett „+” jellel lehet.

INDOKOLÁS

A népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 1989. évi XVII. törvény 10. §-ának (1) bekezdése szerint, ha legalább 100 000 állampolgár népszavazást kezdeményez, azt az Országgyűlés köteles elrendelni. A szavazólapra azt a kérdést kell feltenni, amire a kezdeményezés irányul.

A Magyar Szocialista Párt, Király Zoltán országgyűlési képviselő és a Magyar Szocialista Munkáspárt országos népszavazás elrendelését célzó aláírásgyűjtési akciójának eredményeként több mint 240 000 aláírást nyújtottak be az Országgyűlés megbízott elnökének. Az Országos Választási Bizottság az aláírások hitelesítését elvégezve megállapította, hogy az összesen több mint 240 000 aláírásból több mint 100 000 hiteles. A népszavazást ennek alapján az Országgyűlésnek el kell rendelnie.

Tekintettel arra, hogy az aláírásgyűjtő íveken formailag többféle megfogalmazás szerepelt, az Alkotmányügyi, törvényelőkészítő és igazságügyi bizottság ezek felhasználásával maga tett javaslatot a szavazólapra felkerülő kérdés szövegére, s ahhoz indokolást is fűzött, mely a szavazólapra ugyancsak felkerül.

A népszavazás időpontját - a törvényi kereteken belül - az Országgyűlés saját hatáskörében állapítja meg.

Az időpont megállapításánál az Országgyűlés abból indult ki, hogy a népszavazásra - a feltételek egyidejű biztosításával - minél előbb kerüljön sor, mert ez az időpont befolyásolja az önkormányzati képviselők és polgármesterek választását.