Időállapot: közlönyállapot (1990.VII.27.)

58/1990. (VII. 27.) OGY határozat

a nem pártként bejegyzett társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásával kapcsolatos feladatokról * 

1. Az Országgyűlés felkéri a költségvetési, adó- és pénzügyi bizottságot, hogy terjesszen elő döntésre alkalmas javaslatot a nem pártként bejegyzett társadalmi szervezetek támogatására 1990-ben rendelkezésre álló tartalék költségvetési pénzeszközök elosztásáról és az előző Országgyűlés ad-hoc bizottsága által hozott elosztási döntések részleges felülvizsgálatáról. Egyúttal felkéri a költségvetési, adó- és pénzügyi bizottságot arra, hogy terjesszen elő törvényjavaslatot az ilyen célú pénzeszközök jövőben történő elosztásának elveiről és módszeréről.

2. Az Országgyűlés egyetért azzal, hogy a költségvetési, adó- és pénzügyi bizottság 1. pontban említett javaslattételi munkájának előkészítésére, az előzetes javaslattétel kidolgozása céljából „A társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának kérdésével foglalkozó” ideiglenes bizottságot hozzon létre. Az ideiglenes bizottság hét tagból álljon. Minden parlamenti párt és a független képviselők egy-egy tagot delegáljanak. Az ideiglenes bizottság tagjainak nem kell okvetlenül a költségvetési bizottság tagjainak lenniük. Az ideiglenes bizottság elnökét az MDF képviselőcsoportja jelöli, alelnökét az SZDSZ, az ellenzéki pártok megállapodása alapján a titkárát a KDNP jelöli. A jelölések alapján az Országgyűlés határoz az ideiglenes bizottság személyi összetételéről és tisztségviselőiről.

3. Az Országgyűlés felkéri a Pénzügyminisztériumot, hogy a már jóváhagyott összegeket hathetenkénti részletekben folyósítsa, hogy a felülvizsgálat eredményei érvényesíthetők legyenek.

4. Az ideiglenes bizottság munkája során - különösen a törvényjavaslat előkészítésében - támaszkodjék a Kormány szakmai segítségére.


  Vissza az oldal tetejére