Időállapot: közlönyállapot (1990.IX.25.)

71/1990. (IX. 25.) OGY határozat

a nem pártként bejegyzett társadalmi szervezetek 1990. évi költségvetési támogatásáról * 

1. Az Országgyűlés a társadalmi szervezetek 1990. évi költségvetési támogatására az 1990. évi költségvetésről szóló 1989. évi L. törvény 18. §-ában előirányzott 544 millió forintból rendelkezésre álló 22,4 millió forint tartalék keretet a határozat 1. számú melléklete szerint osztja fel.

2. Az Országgyűlés a 2. számú mellékletben felsorolt társadalmi szervezetek részére korábbi döntése alapján nyújtott támogatásnak 1990. november 15-től december 31-ig terjedő időtartamra szóló részét törli.

3. A 2. pont alapján felszabaduló összegből 5 millió forint tartalékot kell képezni, az ezen felül rendelkezésre álló összeget az 1. számú mellékletben szereplő adatok arányában kell szétosztani az 1. számú mellékletben felsorolt társadalmi szervezetek között.

1. számú melléklet a 71/1990. (IX. 25.) OGY határozathoz

A nem pártként bejegyzett társadalmi szervezetek költségvetési támogatása 1990. évre

Sor
Szám

Név
Javasolt összeg
22,4 M Ft
alapján
1. Bajcsy-Zsilinszky Társaság 1,2
2. Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetsége
1,2
3. Független Jogász Fórum 0,6
4. Hallássérültek Orsz. Szöv. (16. M Ft-ot már kaptak)
3,0
5. „Józan élet” Egészség és Családvéd. Orsz. Szöv.
0,7
6. Magyar ILCO Szövetség 0,7
7. Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete
0,7
8. Munkaszolgálatosok Orsz. Szöv. 0,5
9. Parasztszövetség 1,9
10. Recski Szövetség 1,0
11. Történelmi Igazságtétel Bizottság 1,3
12. Volt Politikai Üldözöttek Bajtársi Szövetsége
0,3
13. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 0,7
14. Mozgáskorlátozottak Egyesületének Orsz. Szöv. (kaptak már 18 M Ft-ot)
0,5
15. Wallenberg Egyesület 0,8
16. Szegényeket Támogató Alap 0,8
17. Magyar Környezetvédelmi Egyesület 1,3
18. Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (kaptak már 25 M Ft-ot)
2,0
19. Magyar Johannita Segítő Szolgálat 0,2
20. Honvéd Hagyományőrző Egyesület 0,2
21. Háborús Veteránok Bajtársi Szövetsége 0,2
22. „Eötvös József” Cigány-Magyar pedagógiai Társaság
0,8
23. Magyar Nyugdíjas Egyesületek Orsz. Szöv. (kapott 5 M Ft-ot)
0,5
24. Magyar Természetgyógyászok Országos Tud. Egy.
0,5
25. Országos Dohányfüstmentes Egyesület 0,2
26. Magyar Pszichiátriai Társaság 0,7
27. Város-község Védő és Szépítő Egyesületek Szövetsége
0,7

(Az 1. sz. mellékletben szereplő összeg 0,8 millió forinttal meghaladja a még fel nem osztott 22,4 millió forintot, mert az Országgyűlés három társadalmi szervezet támogatásra javasolt összegét a visszavonással létrejövő keret terhére emelte: Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi szövetségét 0,5 M Ft-tal, a Munkaszolgálatosok Országos Szövetségét 0,2 M Ft-tal, a Szegényeket Támogató Alapét 0,1 M Ft-tal.)

2. számú melléklet a 71/1990. (IX. 25.) OGY határozathoz

I.

A nem pártként bejegyzett társadalmi szervezetek támogatására már biztosított költségvetési juttatás visszavonása


Név
Megszava-
zott
éves keret
M Ft
Negyed-évi
keret
M Ft
Hatheti vissza-
vonandó M Ft
Hazafias Népfront időközben TESZ-vé átalakult
125

31,25

15,62
Magyar Nők Szövetsége 2 0,5 0,25
Demokratikus Ifjúsági Világszövetség
18

4,5

2,21
Országos Béketanács és Európa Ház
15

3,7

1,87
Magyar-Szovjet Baráti Társaság
5

1,2

0,62
165 41,15 20,57
visszavonható összeg I.

II.

A Magyarországi Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsán keresztül támogatott szervezetek számára nyújtott költségvetési támogatások csökkentése

Név I. félév
E Ft
6 heti támogatás
E Ft
DEMISZ 2.449 612
Magyar Úttörők Szövetsége 5.088 1.272
Országos Diák Unió 1.451 363
Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma
1.248

312
Mozgalom Egy Globális Parlamentért
1.700

425
Értelmiségi Fiatalok Szövetsége 1.470 367
Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség
3.181

795
Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége
2.736

684
Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom
1.706

427
VE-GA Szövetség, Szentes 1530 383
Ifjúsági Demokrata Fórum 1.741 435
6.075
vissza-
vonható összeg II.

Összesen rendelkezésre álló keret:

Költségvetésből eddig fel nem osztott keret:
22.400 M Ft
Már felosztott keretből visszavont összeg: (20.570+6.075)
26.645 M Ft
Összesen rendelkezésre álló keret: 49.045 M Ft
Tartalékolás: 5.000 M Ft
Összesen felosztandó keret: 44.045 M Ft

(Az összesen még felosztható keret megközelítőleg 10%-a tartalék. Erre a tartalékra újabb igény nem fogadható el. Ebből az összegből csak olyan pótlólagos kiadások elégíthetők ki, amelyek az Országgyűlés határozatában foglalt döntés alapján jelentkeznek.)