Időállapot: közlönyállapot (1990.X.26.)

74/1990. (X. 26.) OGY határozat

az Országgyűlés Házszabályainak módosításáról * 

Az Országgyűlés Házszabálya 5. § (4) bekezdése a következőképpen módosul:

„Az időközi választás során megválasztott, valamint a területi, illetőleg az országos listán üresedés miatt az érintett párt által kijelölt képviselő megbízólevelét az Országgyűlés Választási és mandátumvizsgáló bizottsága vizsgálja meg. Az Országgyűlés elnöke a bizottság javaslatát az Országgyűlés legközelebbi ülésén ismerteti, és az Országgyűlés ennek alapján határoz.”